Vuonna 2018 kahdeksankymmentä eri järjestöä järjesti kursseja KSL-kurssituella. Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettiin kaikkiaan yli 600 kurssia, joihin käytettiin lähes 14 500 opetustuntia. Yksi opetustunti oli 45 minuuttia.

Järjestöjen kurssituella toteuttamista opetustunneista noin kolmannes käytettiin erityisryhmille suunnattuihin kursseihin. Erityisryhmistä eniten kursseja järjestettiin ikäihmisille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja maahanmuuttajille.

– Eniten kursseja järjestivät taide- ja kulttuurijärjestöt, jotka toteuttavat KSL:n kulttuurioppimisen tehtävää. Esimerkiksi kurssit, jotka ylläpitävät kädentaitojen osaamista olivat todella suosittuja, kertoo kurssisihteeri Niina Kari. Kaikista jaetuista kurssitunneista 65%:a oli kulttuurioppimista, 24 %:a yhteiskunnallista oppimista ja 11 %:a järjestöoppimista.

KSL:n jäsenjärjestöt käyttivät 24 prosenttia kurssitunneista. Jäsenjärjestöistä suurimpia kurssijärjestäjiä olivat Eläkeläiset, Seta ja sen Transtukipiste sekä Tukihenkilötyö.

– Kurssituen avulla tuemme järjestöjen omia kursseja, joilla järjestöt kehittävät toimintaansa kouluttamalla muun muassa jäseniään, vapaaehtoisiaan ja työntekijöitään. Taloudellisen tuen lisäksi tarjoamme järjestöille pedagogista tukea: apua kurssisuunnitteluun ja menetelmien valintaan, koulutusta ja tukiaineistoja.

Kuva: Seta

> Lue lisää kurssituen hakemisesta

> Tutustu Kurssituen oppaan verkkoversioon