Avainsana: aikuiskoulutus

Julkaisussa käsitellään kansanopistojen ja opintokeskusten roolia luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Julkaisu sopii kaikille jotka työskentelevät ja toimivat aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-opetuksen parissa.

Lue lisää

Julkaisussa käsitellään maahanmuuttajien ohjauksen taustaa ja maahanmuuttajien ohjausta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Julkaisu sopii kaikille jotka työskentelevät ja toimivat maahanmuuttajien ohjauksen parissa. 

Lue lisää

Tämän oppaan menetelmiä voi soveltaa monipuolisesti eri-ikäisten oppijoiden kanssa esimerkiksi peruskoulussa, lukiossa, korkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä, aikuiskoulutuskeskuksissa, nuorisojärjestöissä ja paikallisyhteisöissä. Julkaisussa käsitellään henkilökohtaista kehitystä, vuorovaikutusta, aktiivista osallistumista ja maailmankansalaisuutta.

Lue lisää