Seminaarin lähtökohtana on 40 vuotta sitten julkaistu Pekka Kososen toimittama ja pääosin kirjoittama teos Suomalainen kapitalismi. Se oli silloisten vasemmisto-opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden merkittävä saavutus. Seminaarissa arvioidaan 1970-luvun tutkimusta ja pohditaan, miten suomalainen kapitalismi ja marxilainen tutkimus on sen jälkeen muuttunut.

Ohjelma:

Millaista kapitalismin muotoa suomalainen kapitalismi edustaa?
Sakari Hänninen, professori

1970-luvun energiamurroksesta 2020-luvun energiamurrokseen: eroja ja yhtäläisyyksiä
Raimo Lovio, professori emeritus, Aalto-yliopisto

Uusklassinen taloustiede ja valtiovarainministeriön talouspoliittiset suositukset
Joonas Kumpulainen, YTM

Yhtäältä vakaa, toisaalta epävakaa: Tulonjako ja sen muutokset Suomessa 1960–2005
Saska Heino, VTM

New Public Managementin muokkaama hyvinvointivaltio
Leena Eräsaari, professori emeritus, Jyväskylän yliopisto

Valtio ja yhteiskuntaluokkien intressit
Markku Kivinen, professori emeritus, Helsingin yliopisto

Kapitalismin nykyvaiheen määrittelystä
Pertti Honkanen, VTT

Seminaari pidetään lauantaina 16.11. klo 12–18 Työväenliikkeen kirjastossa (Sörnäisten rantatie 25 A 1, Helsinki). Seminaarin yhteydessä on aiheeseen liittyvä näyttely.

Järjestämme seminaarin yhteistyössä Karl Marx-seuran, Demokraattisen Sivistysliiton ja Työväenliikkeen kirjaston kanssa.

> Seminaari Facebookissa