Koulutukseen valittiin yhteensä 20 nuorta nykyistä tai tulevaa ay-vaikuttajaa, jotka työskentelevät, opiskelevat ja/tai ovat aktiivisia järjestö- ja ammattiliittotoiminnassa eri puolilla Suomea. Painotimme valinnoissa osallistujien hakemuksia, alueellista kattavuutta, eri liittojen edustusta sekä sukupuolijakaumaa.

Syksyllä 2020 alkavan koulutuksen aikana tullaan tutustumaan muun muassa työväenliikkeen historiaan ja tulevaisuuteen sekä ammattiyhdistysliikkeeseen yhteiskunnallisena vaikuttajana. Koulutuksessa pääsemme myös tutustumaan toisiimme ja luomaan yhdessä nuorten punavihreiden liittovaikuttajien yhteisöä, joka toivottavasti kantaa pitkälle tulevaisuuteen myös koulutuksen jälkeen

Koulutuksen järjestää KSL-opintokeskus, Teollisuuden Vaikuttajat, SEL, PAM:n vasemmistoryhmä, JHL:n vasemmistoryhmä sekä Vasemmistonuoret.

Kiitämme kaikkia hakijoita kiinnostuksesta koulutusta ja ammattiliittotoimintaa kohtaan ja kannustamme toimimaan aktiivisesti omassa liitossa, vaikka tällä kertaa ei olisikaan tullut koulutukseen valituksi.

#nuoriayvaikuttaja #huomisentyöläinen #vapausoppia