Pedagogimme kävivät kouluttautumassa eri Euroopan maissa ERASMUS+ -hankkeemme, ”Eurooppalainen koulutusosaaminen kansalaisyhteiskunnan tukena”, avustuksella. Hanke tehtiin yhteistyössä Kansalaisfoorumin ja Opintokeskus Siviksen kanssa. Yhteensä hankkeen tuella lisäkoulutusta sai 25 opintokeskusten pedagogia. Oppeja jaettiin neljässä yhteisessä työpajassa, joita hankkeen lopussa kiiteltiin erityisesti.

Hankkeessa opittiin muun muassa coachaamisesta, vertaisoppimisesta, koulutusten konfliktitilanteista, verkkopedagogiikasta, järjestöjen kouluttautumisesta eri maissa, laadusta ja arvioinnista sekä muista kouluttamisen ja ohjaamisen kannalta tärkeistä asioista.

Opintokeskuksissa toisilta oppiminen nähdään antoisana. Hankkeen osallistujat kokivat erityisen hedelmällisenä paitsi opitun jakamisen muiden opintokeskusten kollegojen kanssa, myös osaamisen jakamisen ja ajatusten vaihdon muiden maiden kollegojen kanssa. Näin koettiin sekä kursseilla että niin sanotussa työn varjostamisessa, jossa seurataan toisen maan kollegojen työtä noin viikon ajan.

Erityisesti hankkeeseen osallistuneet kokivat saaneensa uusia koulutusideoita ja opetusmenetelmiä. Kaikki kokivat, että erityisesti osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden teemat vahvistuivat. Myös vertaispedagogiikan menetelmät, taidot ja toimintamallit kehittyivät. Kaikkien kielitaito parani ja koettiin, että nyt on paremmat valmiudet tehdä töitä kansainvälisessä ympäristössä.

Uusi ERASMUS+ -hanke alkaa syksyllä

KSL on saanut uuden vastaavan ERASMUS+ -hankkeen, ”Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin”. Hanke alkaa syyskuussa ja siinä on mukana Kansalaisfoorumin ja Siviksen lisäksi myös MSL-opintokeskus. Hanke on suunnattu opintokeskuksissa ulkoista ja sisäistä pedagogista työtä tekeville. Lisäkoulutuspaikkoja on myös muutamille järjestöjemme kouluttajille.

> Lue oppimiskokemuksista ”Eurooppalainen koulutusosaaminen kansalaisyhteiskunnan tukena”-hankkeen blogista 
> Tutustu hankkeisiimme

Kuva: Anna Väre, EPALE