KSL-opintokeskuksen uusi Opiskele esteettä! -podcastsarja pohtii viiden jakson verran, miten oppimisympäristöstä saa esteettömän näkövammaiselle tai heikkonäköiselle osallistujalle.

– Näkökulmana podcasteissa on esteettömyys erityisesti näkövammaisen henkilön kannalta, mutta podcastien antamat vinkit sopivat esteettömyyteen kaikilta osin, sanoo podcastit yhdessä mediatuottaja Olli Sydänmaan kanssa ideoinut koulutussuunnittelija Tuike Merisaari.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa kerrotaan, mitä orientaatioperustainen oppiminen on. Sen avulla voi ymmärtää, hahmottaa ja jäsentää luettavaa tekstiä asiakokonaisuuksien kautta.

– Olen itse hyödyntänyt orientaatioperusteista oppimista opiskelu- ja työelämässä, kertoo Tuike, joka on ollut yläasteiässä mukana kehittämässä ko. oppimisen mallia.

Orientaatioperustaisen oppimisen kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2002, jolloin psykologi Kari Kosonen alkoi kehittämään jäsennysmallia yhdessä näkövammaisten nuorten perheiden kanssa.

Muut aiheet Opiskele esteettä! -podcastsarjassa:
• Toisessa osassa annamme vinkkejä saavutettavan verkko-oppimisympäristön rakentamiseen.
• Kolmannessa osassa annamme vinkkejä kasvokkain tapahtuvan esteettömän koulutuksen toteuttamiseen.
• Neljännessä osassa annamme vinkkejä näkövammaisen henkilön kohtaamiseen koulutustilanteessa.
• Viides ja viimeinen podcast käsittelee keinopää-äänitystä näkövammaisen kokemuksessa. Keinopää-äänite tarkoittaa virtuaalitodellisuuden kaltaista ääneen perustuvaa äänitettä. Tässä podcastissa pohditaan sen käyttöä näkövammaisen henkilön kokemana sekä koulutuksissa vaihtoehtona videoille.

> Kuuntele Opiskele esteettä! -esittelyjakso
> Tutustu Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti -oppaaseen

Esteetön oppiminen tarkoittaa, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet sujuvaan opiskeluun ominaisuuksistaan riippumatta. Esteettömän oppimisen edellytyksenä on, että puitteet opiskelulle ovat kaikille saavutettavat ja, että opittavat asiat ovat helposti ymmärrettävissä ja hahmotettavissa.