Järjestimme Kansan Sivistystyön Liiton hallituksen ja edustajiston jäsenille sekä työntekijöille yhteisen strategiaseminaarin Helsingissä.

Seminaarin avauspuheenvuoron pitänyt opetusministeri Li Anderssonin erityisavustaja Niina Jurva korosti vapaan sivistystyön tärkeyttä muuttuvassa maailmassa, jossa täytyy kyetä vastaamaan suuriin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin ja samalla tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia päivittää osaamistaan sekä löytää itselleen merkityksellisiä yhteisöjä.

Yhteistyö ja toimivat verkostot edistävät monenlaista hyvää

KSL:n kulttuuri-, sivistys- ja opintokeskustoiminnan vaikutukset näkyvät parhaiten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä.

– Järjestötoiminta edistää kansalaisten hyvinvointia oppimiseen, oman osaamisen tunnistamiseen, osallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvien kokemusten kautta. Yhdessä tehden saavutetaan konkreettisia tuloksia. Aikana, jolloin moni kokee yksinäisyyttä, on arvokasta, että järjestötoiminnassa ja koulutuksissa saavutetaan “me-tunne”, sanoo Niina Jurva.

Opintokeskukset näkyvämmäksi toimijaksi

Jurva muistutti puheenvuorossaan vapaan sivistystyön pitkästä historiasta ja siitä, että sen arvostus ei ole itseisarvo, vaan vapaan sivistystyön jatkuvuus vaatii asiantuntijuutta ja aktiivista työtä.

– Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että KSL on järjestönä ja opintokeskuksensa kautta tehnyt pitkän historiansa aikana merkittävää työtä sivistyksen, jatkuvan oppimisen ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Sivistyksen ja vapaan sivistystyön arvostus ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan niiden aseman ja arvostuksen säilyttämiseksi ja edistämiseksi tarvitaan asiantuntijuutta sekä jatkuvia panostuksia tiedottamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sivistyksen, osaamisen, kansallisen kulttuuriperinnön ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta on keskeistä, että opintokeskukset ovat nykyistä tunnetumpia toimijoita oppilaitoskentässämme osana suomalaista koulutusjärjestelmää.

KSL:n strategiatyön pohjana on ekososiaalinen sivistys

Olemme osana muutosta kohti sosiaalisesti, ekologisesti, taloudelliseesti ja ympäristöllisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Jurva muistutti puheessaan, että tämä on myös hallituksen tavoite.

– Hallituksen tavoitteena on suomalainen yhteiskunta, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä vuoteen 2030 mennessä. Sellaisessa Suomessa ketään ei syrjäytetä tai kenenkään ei tarvitse pelätä vanhenemista. Jokainen voi päästä osalliseksi yhteiskuntaan, saada mahdollisuudet itsenäiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Haluamme, että kaikki pysyvät mukana. Toivon, että Kansan Sivistystyön Liitto on mukana rakentamassa tätä yhteistä hyvinvoinnin perustaa 2020-luvulla!

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n strategiaseminaari ja vuosikokous järjestettiin 8.9.2020 Helsingissä. Seminaari oli osa liiton strategiaprosessia, jossa työstetään uusi strategia vuosille 2021–2024. Strategia hyväksytään keväällä 2021 edustajiston kokouksessa. Sivistysliitto ylläpitää valtakunnallista KSL-opintokeskusta

> Tutustu KSL:n edustajiston kokoonpanoon

> Katso Jälki, joka meiltä jää -video ekososiaalisesta sivistyksestä