Suurin uudistus liittyy tuen maksamiseen. Opintokerhotuki maksetaan opintokerholle jo alkamiskuukauden aikana. Aiemmin opintokerhotukea on haettu alkuvuodesta ja tuki on tilitetty opintokerhoille vuoden lopulla.

KSL-opintokeskuksen opintokerhotuki on harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille. Vuonna 2019 sitä myönnetään kerhoille, jotka keskustelevat yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista.

– Kannustamme opintokerhoja keskustelemaan teemalla: Meidän pitää puhua!, sanoo koulutustuottaja Tiina Flygare. Flygare muistuttaa, että opintokerhot voivat hakea tukea ympäri vuoden. Kulukorvaus on enintään 100 euroa/opintokerho.

Lisäksi julkaisemme tukea saavien opintokerhojen puheenaiheita ja valokuvia verkkosivuilla ja sosiaalisen mediassa.

SEL tukee ammattiosastojensa opintokerhoja

Vuonna 2019 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan.

Ammattiosastot hakevat opintokerhotukea tavalliseen tapaan KSL-opintokeskuksesta. SEL maksaa myöntämänsä lisätuen KSL-opintokeskuksen ilmoituksen perusteella, eikä tukea tarvitse hakea erikseen SEL:ltä.

Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerhossa voidaan esimerkiksi opiskella tietokoneen käyttötaitoja, tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista taiteen tai liikunnan avulla tai pohtia yhteiskunnallisia teemoja. Opintokerho toimii hyvin, kun osallistujat haluavat oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää, analysoida tai kehittää yhdessä.

> Lue lisää ja hae opintokerhotukea