KSL-opintokeskus myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea opintokerhoille, jotka kehittävät ja uudistavat taustayhdistyksensä toimintaa. Vuoden 2017 opintokerhotuen erityispainotuksena ovat tietotekniikkakerhot ja turvapaikanhakijoiden kanssa toteutettava toiminta.

Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerhossa voidaan esimerkiksi opiskella tietokoneen käyttötaitoja, tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista taiteen tai liikunnan avulla tai pohtia yhteiskunnallisia teemoja. Opintokerho toimii hyvin, kun osallistujat haluavat oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää, analysoida tai kehittää yhdessä.

Ensi vuonna toteutettavien opintokerhojen tuki haetaan tammikuun loppuun mennessä. Opintokerhotukea suunnataan erityisesti KSL:n jäsenjärjestöjen keskuudessa toimiville opintokerhoille.

SEL tukee ammattiosastojensa opintokerhoja

Vuonna 2017 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan.

Ammattiosastot hakevat opintokerhotukea tavalliseen tapaan KSL-opintokeskuksesta. SEL maksaa myöntämänsä lisätuen KSL-opintokeskuksen ilmoituksen perusteella, eikä tukea tarvitse hakea erikseen SEL:ltä.

> Lue lisää ja hae opintokerhotukea

Ihmisten varjoja näyttämöllä ja teatteriyleisöä takaa päin kuvattuna
Tampereen Ylioppilasteatterin ja Tampereen Solidaarisuusverkoston turvapaikanhakijatytöille suunnattu teatteriprojekti sai syksyllä 2016 KSL-opintokeskuksen opintokerhotukea. Kuva: TaY