Opintokerhoni-juttusarjassa annetaan ääni opintokerho-ohjaajille. Tällä kertaa omasta opintokerhostaan kertoo Paula Konttinen. Kansalaisopistossa aiemmin englannin ja saksan kieltä opettanut Konttinen perusti opiskelijoidensa kanssa opintokerhotuella opintokerhon, jossa puhutaan englanniksi muun muassa seuraavista aihepiireistä: oppiminen ja kielen opiskelu, luonto ja ympäristä, onnellisuus ja hyvinvointi sekä kulttuuri ja tavat. Ryhmään kuuluu kaikkiaan seitsemän jäsentä, joista viisi on eläkeläisiä.

“Englanti on globaali kieli, jota on hyvä osata niin nuorena kuin vanhanakin. Opintokerholaiset tarvitsevat englantia erityisesti matkustaessaan ja kommunikoidessaan ulkomaalaisten kanssa. Joillakin on myös ulkomaalaisia ystäviä, joiden kanssa viestitään englanniksi.

Sinä aikana, jolloin vanhimmat ryhmäläisistä kävivät koulua, kielten opetus keskittyi lähinnä kielioppiin ja kääntämiseen. Se ei välttämättä antanut oleellisinta eli taitoa kommunikoida konkreettisissa tilanteissa. Opintokerhomme keskittyykin ennen kaikkea puhumiseen sekä arkielämässä tarvittavaan kieleen. Tarkoituksena on kielitaidon lisäksi jakaa eväitä hyvään ja onnelliseen elämään.

Kerhomme on suhteellisen pieni ja tapaamisissa vallitsee välitön ja vapautunut ilmapiiri, mikä edesauttaa oppimista ja helpottaa vieraalla kielellä puhumista. Kielen oppimisen lisäksi sosiaalisella kanssakäymisellä on suuri rooli ja monet ryhmän jäsenistä ovatkin ystävystyneet keskenään.

On ollut palkitsevaa huomata, että opintokerhostamme on ollut hyötyä. Eräs kerholaisistamme oli matkustaessaan joutunut tilanteeseen, jossa hän tarvitsi englantia. Hänen mieleensä muistui yksi oppitunti, jossa kävimme majoitukseen liittyvää sanastoa läpi. Tästä oli apua ja hän pystyi varamaan itselleen ja matkakumppanilleen sopivan majoituksen.”

Kerho on kasvattanut myös jäsentemme uskoa itseensä. On ilo huomata, että kyky oppia uutta on yhä tallella.”

Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerho toimii hyvin, kun osallistujat haluavat oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää, analysoida tai kehittää yhdessä. Vuonna 2019 kannustamme opintokerhoja keskustelemaan ja myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea yhteiskunnallisista tai ajankohtaisista aiheista keskusteleville opintokerhoille. 

> Tutustu ja hae opintokerhotukea

Kuva: Paula Konttinen, opintokerhon kesätapaaminen