Opintieni -juttusarjassa työntekijämme avaavat omia henkilökohtaisia oppimistarinoitaan opintotaustansa ja työkokemuksensa kautta.

Sarjan ensimmäisessä osassa opintiestään kertoo koulutussuunnittelija Tuike Merisaari, joka työskentelee saavutettavuuden ja verkkokoulutusten parissa KSL-opintokeskuksessa.

– Koen, että opiskelu on vain pintaraapaisu ja työelämässä voi oppia paljon uusia asioita.

Sosiaalipsykologiasta yhteisöpedagogiikkaan

”Lukion jälkeen aloitin sosiaalipsykologian opinnot Helsingin avoimessa yliopistossa. Olin jo lukiossa kiinnostunut psykologiasta. Minua kiinnosti erityisesti sosiaalipsykologia, koska olen kiinnostunut ihmisyyteen ja vuorovaikutukseen liittyvistä asioista. Sellaista alaa halusin lähteä opiskelemaan.

Sosiaalipsykologia oli aineena erittäin mielenkiintoinen. Koin kuitenkin, että halusin yhdistää teoriaan painottuviin opintoihin enemmän käytäntöä. Ajattelin, että yliopistomaailmassa ei synny verkostoja työelämään ja niitä olisi hyvä olla jo opiskeluaikana. Mielestäni tämä auttaa hahmottamaan paremmin, mihin voisin työllistyä valmistumisen jälkeen.

Pohdin erilaisia vaihtoehtoja ja halusin edelleen jatkaa ihmisten ja vuorovaikutuksen parissa. Oivalsin, että sopiva opiskeluala voisi hahmottua töiden kautta. Työskentelin ikäihmisten virikeohjaajana vanhusten palvelukeskuksessa. Työssä painottuivat keskustelu-, vuorovaikutus-, organisointi- ja ryhmän ohjaamisen taidot sekä arjen hallinnan jäsentäminen. Kuulin siellä yhteisöpedagogitutkinnosta, joka vaikutti kiinnostavalta. Koen, että työskentely virikeohjaajana oli hyvä pohja yhteisöpedagogiopinnoille.

Ennen virikeohjaajan työtä olin kesätöissä tutkimusassistenttina. Litteroin, kommentoin ja havainnoin erään psykologin oppimiskuntoutusistuntoja. Ne liittyivät psykologin kehittämän oppikirjoista luettavien asioiden oppimisen jäsennysmalliin. Olin ollut yläasteelta lähtien (mukana) hänen kanssaan kehittämässä tätä oppimisen jäsennysmallia. Jo tuossa vaiheessa minua kiinnosti vanhustyön lisäksi työ oppimisen parissa.

Syksyllä 2011 aloitin yhteisöpedagogiopinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Erikoistuin osallisuuden tukemisen ja yhteistoiminnan sekä sosiaalisen vahvistamisen aihealueisiin. Opinnot antoivat minulle laajan tutkimusmatkan ihmisyyteen ja vuorovaikutukseen. Ja mikä parasta opiskelussa yhdistyi käytäntö ja teoria luentojen, keskusteluiden ja yhteistoiminnallisten harjoitusten muodossa. Ala tuntui sopivalta ja opinnot mahdollistivat laaja-alaisissa tehtävissä työskentelyn. Tein työharjoitteluja vanhusten palvelukeskuksissa, jossa sain runsaasti kokemusta ryhmien ohjaamisesta sekä tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelu- ja organisointitöistä.

Tie ohjaajasta koulutussuunnittelijaksi

Eri-ikäisten ihmisten välinen vuorovaikutus on kiinnostanut minua aina. Tein opintoihini liittyvän kehityshankkeen ja työskentelin valmistumisen jälkeen eri-ikäisten ihmisten välistä vuorovaikutusta edistävässä hankkeessa. Oli hienoa saada ottaa käyttöön opiskeluaikanani oppimiani tietoja ja taitoja.

Tämän hankkeen jälkeen tein projektityöntekijän töitä Erityisnuorten osallisuus digiaikana – projektissa, jossa järjestökenttä, erityiskasvatus sekä viestinnän osa-alueet tulivat tutuiksi. Sain tutustua myös median käyttöön oppimisen välineenä. Järjestin molemmissa hankkeissa Elävän kirjaston ja koulutin kirjat tehtäväänsä. Elävä kirjasto on menetelmä, jossa kirjoina toimivat syrjintää, stereotypioita ja ennakkoluuloja kokeneet ihmiset. Lainaajat saavat keskustella heidän kanssaan. Tässä korostui taito kohdata hyvin monenlaisia ihmisiä. Erityisesti tämän projektin aikana oivalsin, että opiskelu on vain pintaraapaisu yhteisöpedagogiikasta ja työelämässä voi oppia paljon uusia asioita opiskelun jälkeen.

Työ aikuiskasvatuksen parissa alkoi kiinnostaa

Aloitin työt opintokeskus Kansalaisfoorumissa suunnittelijana keväällä 2018. Oppiminen tuli tässä työssä kiinnostukseni kohteeksi uudella tavalla aikuiskasvatuksen muodossa. Tämän työn myötä kiinnostuin vapaasta sivistystyöstä.

Saavutettavuuden parissa tehtävä työ on ollut minulle kiinnostavaa koko työelämäni ajan ja olen työskennellyt sen parissa jokaisessa työssäni. Kansalaisfoorumiin tein tutkielman vapaan sivistystyön esteettömyydestä.

Keväällä 2019 työskentelin opintokeskus Visiossa kouluttajana. Tässä työssä vahvistuivat kouluttaja-, tiedonhankinta- ja verkostoitumistaidot. Kansalaisfoorumissa ja Visiossa työskentelyni aikana vahvistui haluni työskennellä oppimisen, kouluttamisen ja saavutettavuusasioiden parissa.

Tämä on toteutunut nykyisessä työssäni KSL-opintokeskuksen koulutussuunnittelijana, jossa suunnittelen muun muassa verkkokoulutuksia, laadin kouluttajille ja ohjaajille tehtäväpankkia sekä koulutan esteettömästä oppimisesta ja saavutettavuudesta muun muassa podcastien ja artikkelien muodossa.

Vuorovaikutustaidoistani ja kyvystäni oppia uutta olen erityisen iloinen. Erilaiset yhteistoiminnalliset menetelmät ovat suuri kiinnostuksen kohteeni, joka on kulkenut mukanani jokaisessa työssä käytännön ohjaamisen ja suunnittelun tasoilla. Niiden parissa työskentelyn toivon jatkuvan tulevaisuudessakin.”

Tavoitat Tuiken puhelimitse 050 309 7864 tai sähköpostitse tuike.merisaari@ksl.fi.

> Lue Tuiken analyysi KSL:n verkkosivujen saavutettavuudesta

> Kuuntele Opiskele esteettä -podcasteja

> Katsele Esteettömyys koulutuksissa ja ryhmätilanteissa -oppimisen aaminen 28.11.2019

> Lue Tuike rakentaa esteetöntä opintokeskusta