Kuvassa aikuisia keskustelemassa

Oppijana aikuinen

KSL-opintokeskus on aikuisoppilaitos ja osallistujamme ovat aikuisia. Mikä erottaa aikuisen oppimisen lapsen oppimisesta? Vastaus on elämänkokemus: aikuisen oppiminen rakentuu elämänkokemuksen varaan.

Aikuisen kokemukset, eletty elämä ja hiljainen tieto ovat oppimisen tärkein resurssi. Aikuinen oppija ymmärtää maailmaa ja oppii uutta aina aiempien tietojensa, tunteidensa ja kokemustensa pohjalta.

Kokemukset voivat edistää oppimista, mutta yhtä hyvin ne voivat hankaloittaa sitä. Aikuisen oppiminen on uudelleentulkintojen tekemistä, ennakkoasenteiden ylittämistä. Tarve uuden oppimiseen herää usein uuden ajatuksen tai kokemuksen haastaessa entisen ajattelu- tai toimintatavan. Ihmettely, uusien näkökulmien etsiminen tai opinnollinen haastaminen onkin tie uuden oppimiseen.

Anna siis arvo aikuisen elämänkokemuksille oppimisprosessissa:

  • Aikuiset eivät tule kurssille “tyhjinä”, vaan heillä on paljon tietoja ja kokemusta.
  • Kun aikuiset ovat etukäteen selvillä kurssin tarkoituksesta, heidän mielensä alkaa valmistautua siihen, mitä tuleman pitää. Tullessaan kurssille heillä on käsitys siitä, miksi he osallistuvat.
  • Anna aikuiselle tilaa kertoa omat motiivinsa ja tavoitteensa kurssille: mitä kurssilla tulee tapahtua, jotta hän on henkilökohtaisesti tyytyväinen kurssin päättyessä. Anna aikuiselle tilaisuus vaikuttaa kurssin sisältöön, etenemis- ja työtapaan.
  • Anna tilaa erilaisille tavoille oppia.
  • Aikuinen oppii, kun hän saa keskustella uudesta tiedosta, kommentoida, vastustaa, puolustaa kantaansa oman näkemyksensä mukaan. Anna tilaa omaehtoiselle oppimiselle aina, kun se on mahdollista.
  • Aikuinen arvioi kurssin antia kokemuksensa ja omien tavoitteidensa valossa. Ole kiinnostunut hänen oppimisestaan ja etenemisestään, kysy ja anna palautetta.