Kuvassa osa lehtileikkeistä koottua taulua, jossa mm. tekstit oppiminen, onnea, monessa liemessä keitetty...

Kouluttajan muistilista

Ennen koulutusta

 • Selvitä esimerkiksi koulutuksen järjestäjältä tarvittavat taustatiedot: millaiseen tarpeeseen ja tilanteeseen koulutus tulee, millaisia kurssin osallistujat ovat.
 • Suunnittele työsi kouluttajana: miten kartoitat osallistujien toiveet, mikä on koulutuksen punainen lanka: määrittele koulutuksen kulku ja tutkittavat kysymykset selkeästi.
 • Tarkista mielialasi, avaa korvasi: muista, että ihmisten oppimistavat ovat erilaisia.

 

Koulutuksen aikana

 • Järjestä tila (tilankäyttö, istumajärjestelyt, tekniikka ym.) ennen osallistujien tuloa, asetu taloksi.
 • Ota osallistujat vastaan ja mukauta puhetapasi ja olemisesi porukan henkeen.
 • Avaa koulutus selkeästi ja kerro mitä tulee tapahtumaan.

Oppimisen ylläpito

 • Osallistujien oppimista edistää mahdollisuus kommentoida, kysyä, vastustaa, puolustaa ja iloita: ota heidän osaamisensa ja ajatuksensa ryhmän käyttöön.
 • Painota oppimisen omaehtoisuutta aina, kun se on mahdollista: heitä palloa osallistujille, anna mieluummin hyviä kysymyksiä kuin oikeita vastauksia.
 • Mukauta tahtia: turvaa olennaisen sisällön omaksuminen, jaa asiat ensi- ja toissijaisiin.
 • Pidä yllä myönteistä mielialaa: muista liikkuminen, vesi, happi, rentous, ilo.

Oppivan ryhmän käyttö kurssilla

 • Suunnittele pienryhmien kokoonpanoja etukäteen. Ryhmien vaihtelu koulutuksen alkupuolella kiinteyttää koko porukkaa, ryhmien pitäminen samoina saattaa luoda klikkejä.
 • Anna selkeä ryhmätehtävä ja lupa tulkita se ryhmän intressien mukaisesti. Anna myös selkeä raportointiohje.
 • Ryhmätöiden esittely ei ole pelkkä ”purku”, vaan ajatusten kehittämistä kaikkien osallistujien kesken.
 • Tue ryhmän dialogisuutta, tutkivaa ja rikastavaa yhdessä ajattelua.

Päätöstoimet

 • Tehkää yhdessä näkyväksi ja arvioikaa oppimista ja saavutuksia.
 • Juhlikaa oppimista ja arvostakaa saavutuksia, antakaa opinnoista tarvittaessa todistukset.
 • Avaa osallistujille jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.
 • Kerää palaute osallistujilta.
 • Kirjaa kouluttajana itsellesi: mitä opin tästä koulutuksesta.