Kuvassa kolme naista, joista yksi kirjoittaa seinällä olevalle paperille ja kaksi katsoo

Erilainen oppija

Oppimisvaikeudet ovat hyvin yleisiä: jopa 25 prosentilla väestöstä on jonkinasteisia hankaluuksia oppimisessa. Erilaiset oppijat eivät ole saamattomia tai tyhmiä, vaan heillä on erilainen tapa oppia, prosessoida ja hahmottaa tietoa.

Tällä sivulla esitellään erilaista oppijuutta KSL-opintokeskuksen julkaiseman Oppiminen onnistuu – Tukea haasteista selviämiseen -oppaan (2014) pohjalta. Jos olet kiinnostunut lukemaan aiheesta tarkemmin, voit ladata oppaan pdf-muodossa tai tilata sen painettuna kotiisi. Opas on suunnattu eritoten opettajille ja kouluttajille, mutta oppaassa on runsaasti tietoa myös opiskelijalle oman oppimisvaikeuden tunnistamiseen. Opas antaa apukeinoja kouluttajalle opetustilanteeseen ja auttaa tunnistamaan sekä ottamaan puheeksi oppimisen vaikeudet.

Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksia on hyvin monenlaisia, niitä voi esiintyä esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, kuullun ymmärtämisessä, matematiikassa, ajan ja paikan hahmottamisessa, motoriikassa tai muistissa.

Oppimista voivat vaikeuttaa myös monet muut asiat, kuten harjaantumattomuus opiskeluun, motivaation puute, vuorovaikutus- ja kommunikaatiovaikeudet, sosiaaliset ongelmat, päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, vammat, tunne-elämän vaikeudet ja yleensä elämänhallintaan liittyvät ongelmat.

Omien vahvuuksien löytäminen on yhtä tärkeää kuin oppimisvaikeuksien tunnistaminen, sillä jokainen on monissa asioissa myös hyvä. Vahvuudet tukevat sekä oppimista että itsetuntoa ja niillä voi korvata heikkouksia. Tärkeää on pyrkiä muuttamaan omaa toimintaympäristöä itselle sopivammaksi esimerkiksi ajanhallinnalla tai apuvälineillä.

Apukeinoja opetustilanteisiin

Oppimisympäristön – paikan, tilan, yhteisön tai käytäntöjen – merkitys oppimistilanteelle on suuri. Sekä oppijan että kouluttajan kannattaa kiinnittää huomiota tilan ympäristötekijöihin (esimerkiksi valaistus ja äänet), fysiologisiin tekijöihin (esimerkiksi vuorokaudenaika, liikkuminen vai paikallaan pysyminen), sosiaalisiin tekijöihin (esimerkiksi tehdäänkö yksin vai yhdessä). Tarkempia vinkkejä löydät Oppiminen onnistuu -oppaasta.

Ympäristön lisäksi kouluttajan kannattaa kiinnittää huomiota opetustilanteiden aloituksiin ja päätöksiin sekä oppimisryhmän merkitykseen. Kannattaa myös muistaa, että opiskelijoilla on usein taustallaan huonoja opiskelukokemuksia.

Opiskelijoiden kannustaminen ja onnistumisen esiin nostaminen auttaa kaikkia opiskelijoita. Opiskelijat, jolla on oppimisvaikeuksia, tarvitsevat onnistumisen kokemuksia.