Johdatusta paikallistalouteen

Pekka Pättiniemi: Johdatusta paikallistalouteen, 2012

Pekka Pättiniemen aineisto liittyy KSL:n Paikallispalvelut ja paikallistalous -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää osallistujien taloudellista ajattelua sekä aktivoida heidän osallistumistaan kunnalliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen toimintaan. Paikallistalousseminaarit ja tämä aineisto toteutetaan  Palkansaajasäätiön avustuksella. Paikallistalousaineiston  tarkoituksena on esitellä paikallistaloutta ja sen merkitystä koskevia käsityksiä ja arvioita sekä kehittämiskokemuksia niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Aineistossa ei tehdä suosituksia kunnallis- tai  paikallistalousasioita koskevaan päätöksentekoon yhdistyksissä tai kunnanvaltuustoissa.

Lataa PDF-julkaisu