Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus – Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus – Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina. Tiina Valkendorff ja Heidi Luukkainen (toim.) 2019

Julkaisu esittelee kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistä kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on ollut luoda uudenlainen kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen tähtäävä koulutusmalli maahan muuttaneille. Koulutusmallissa rakennetaan uudenlaisia yhteistyön muotoja kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, opintokeskusten ja kansanopistojen, välille. Julkaisu on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hanketta. Julkaisussa käsitellään kansanopistojen ja opintokeskusten roolia luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa sekä opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta.  Julkaisu sopii kaikille jotka työskentelevät ja toimivat aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-opetuksen parissa.

Lataa julkaisu ilmaiseksi linkistä alta.

Lataa PDF-julkaisu