Opintieni-juttusarjassa työntekijämme avaavat omia henkilökohtaisia oppimistarinoitaan opintotaustansa ja työkokemuksensa kautta. Seuraavana esittelyssä on KSL:n kehityspäällikkö Anna Kirstinä.

Kehityspäällikkö vastaa sisäisestä ja ulkoisesta kehittämisestä mm. laatujärjestelmän ja hankkeiden avulla sekä järjestämällä ja tukemalla erilaisia henkilöstön kehittymispäiviä. Tehtäviin kuuluu myös toimintaympäristön tarkkailu, edunvalvonta, kouluttaminen, ohjaus ja konsultointi.

Kieli on hyvä kommunikaation väline, mutta mieluummin opiskelisin jotakin, mitä kielillä voisi kommunikoida

Lukion ja välivuoden jälkeen menin opiskelemaan silloiseen Joensuun yliopistoon ruotsin kieltä. Minusta piti tulla ruotsin opettaja. Vuoden opiskelun jälkeen alkoi tuntua, etten halua tehdä kielistä ammattia. Kieli on hyvä kommunikaation väline, mutta mieluummin opiskelisin jotakin, mitä kielillä voisi kommunikoida! Hakeuduin Joensuussa opiskelemaan yhteiskuntapolitiikkaa, valmistuin yhdeksän vuoden jälkeen yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Sivuaineina opiskelin julkisoikeutta ja kansantaloustiedettä.

Seitsemän vuotta myöhemmin aloin opiskella kasvatustiedettä ja aikuiskasvatustiedettä Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Siellä aloitettuja opintoja jatkoin Jyväskylän yliopiston aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa. Marinoiduin kriittiseen pedagogiikkaan sekä transformatiiviseen oppimiseen ja sain opettajan kelpoisuuden. Muutamaa vuotta myöhemmin opiskelin vielä Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutissa koulutusalan johtamista ja sain rehtorin kelpoisuuden.

Näiden muodollisia kelpoisuuksia antaneiden koulutusten lisäksi olen opiskellut kursseja, joilla olen lisännyt osaamistani tai saanut muuten vain iloa elämään. Kirjoon on kuulunut kestävää kehitystä, monikulttuuristen ryhmien ohjaamista, tarinallisia menetelmiä, PBL (problem based learning), coachausta, joogan ohjaamista, laatujärjestelmän ja auditoinnin salat sekä venäjän ja tanskan kieliä. Tällä hetkellä opiskelen vapaan sivistystyön kollegojen kanssa ekososiaalista sivistystä ja sosiaalipedagogiikkaa.

Laulavasta villakoirasta koulutustuottajaksi

Työurani alkoi 6-vuotiaana Oulun kaupunginteatterissa tanssivana ja laulavana villakoirana näytelmässä Kolme iloista rosvoa. Tämän ja Liisa Ihmemaan tanssivan lampaan roolien vuoksi minulle tuli ala-asteella monta vuotta kotiin verokortti tittelillä ”Iltanäyttelijä Anna Kirstinä”. Lukioaikana siivosin ja olin kesätöissä Helsingin Stockmannin tavaratalossa myyjänä. Myyjän töitä tein vielä opiskeluaikanakin satunnaisesti. Sain Joensuusta vuosiksi opiskelijalle erittäin sopivan ilta- ja viikonloppuhomman kaupunginteatterin asiakaspalvelutehtävistä aulavahtimestarina.

Maisteriopintojen loppuvaiheessa ja valmistumisen jälkeen tittelini on ollut lukuisissa paikoissa suunnittelija tai projektisuunnittelija. Nimikkeihin on kuuluneet myös mm. opettaja ja joogaohjaaja. KSL:ssä titteli olikin suunnittelijan sijaan tuottaja, kun tulin taloon yli 10 vuotta sitten koulutustuottajaksi.

”Minua innostavat maailmanparannus, sivistys, kulttuuri, kehittyminen, kasvu ja oppiminen. Onneksi KSL:n työ on tätä kaikkea.”

Empatiataidot helpottavat olennaisten asioiden löytämistä

Olen erityisen iloinen yhteistyö-, empatia- ja kuuntelutaidoistani, joita olen opiskellut aktiivisesti mm. osana opettaja- ja coachausopintoja. KSL-opintokeskuksen arvot, mm. avoimuus ja solidaarisuus vaativat tällaisia taitoja. Ne näkyvät työotteessani, tavassa tehdä töitä ja kohdata ihmisiä. Ne helpottavat myös olennaisten asioiden löytämistä.

Kielitaito on mukava, koska sen avulla saa yhteyden useampiin ihmisiin ja saa mahdollisuuden oppia eri maiden kollegoilta näkökulmia, joita ei muuten tulisi suomalaisena ajatelleeksi. Maailmankuva ja oma ajattelu avartuvat, kun tutustuu toisenlaisiin tapoihin ajatella asioita ja tehdä töitä. Kielitaitoa hyödynnän etenkin kansainvälisessä hankkeissa, joiden avulla kehitetään KSL:n koulutuspalveluita.

Organisointitaidot ovat työnteossa suuri ilo. Ne auttavat ajanhallintaa ja sitä, että työt tulevat tehdyiksi. Kirjoitustaito ja taito etsiä tietoa ovat myös työntekoa huomattavasti sujuvoittavia taitoja asiantuntijatyössä. Ne kehittyivät erityisesti yliopistossa yhteiskuntatieteitä opiskellessani.

Elämän- ja työkokemuksen myötä on tullut iloisena yllätyksenä kyky hahmottaa yhä suurempia kokonaisuuksia vapaan sivistystyön toimintaympäristössä ja tarttua niihin intuitiivisesti. Tämä taito on kehittynyt erityisesti osaavien, visionääristen kollegojen kanssa työskennellessä. Tästä on hyötyä sekä edunvalvontatyössä että kaiken toiminnan kehittämisessä ajan hengen mukaiseksi. Tämä taito pitää sisällään minulle myös vapaan sivistystyön historian ja tradition ymmärtämisen. Kansansivistysliike on ollut erittäin merkittävä yhteiskunnallinen liike Pohjoismassa yli 100 vuotta. Kun kysyn kollegoiltani ja itseltäni, mitä se tarkoittaa tässä ajassa, saan pohdinnan aineksia kaikkeen kehittämistyöhön.

Pedagogiikan kielen ja hallinnollisten tekstien ymmärrystä

Työssäni tarvitaan yhteistyö- ja sparraustaitoja, luovuutta, kirjoitustaitoa, kykyä ymmärtää suuria kokonaisuuksia ja sitä, miten erilaiset asiat liittyvät toisiinsa. Pitää ymmärtää niin hallinnollista- ja lakitekstiä kuin pedagogista kieltäkin. Molempia täytyy myös pystyä itse tuottamaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Talousosaamista tarvitaan sekä budjetoimisen että talousseurannan osalta. Kulttuurin keinojen hahmottaminen on tärkeää sivistysliitossa. Etenkin kansainvälisessä yhteistyössä tarvitaan kielitaitoa ja joustavuutta. Lisäksi pitää ymmärtää ja tietää säännöistä, säädöksistä, rahoitusjärjestelmistä, koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä, opintokeskuksista, kasvatuksesta, pedagogiikasta ja sivistyksestä.

Ekososiaalisella sivistyksellä ilmastonmuutosta torjumaan

Haluan pysyä työssäni aina ajan hermolla ja hankin tarvittavaa osaamista sen mukaisesti. Tällä hetkellä haluan tietää ja ymmärtää paremmin ekososiaalista sivistystä ja haaveeni on, että KSL olisi merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjuntayössä omilla keinoillaan – vasemmistolaisten arvojen toteuttamisen ja sivistyksen avulla.

Tavoitat kehityspäällikön sähköpostilla osoitteesta anna.kirstina@ksl.fi ja puhelimella numerosta 050 306 6720