Järjestimme syys-lokakuussa kolmiosaisen Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutuksen, jossa keskusteltiin siitä, miten päätöksentekijöihin voidaan vaikuttaa niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Mediassakin paljon puhuttu aihe keräsi yli kolmekymmentä järjestöaktiivia kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miksi punavihreän aktiivin pitäisi lobata ja miten lobbausta käytännössä harjoitetaan.

Ensimmäisellä kerralla puhumassa oli lobbari Kaisa-Reeta Koskinen, jonka mukaan päätöksenteosta suurin osa tapahtuu jo päätösten valmisteluvaiheessa. Lobbaamisen on tapahduttava etupainotteisesti. Toisella kerralla alustamassa olivat kuntapoliitikot Petra Malin ja Dan Koivulaakso, jotka kertoivat, että valtuutettuihin ollaan aivan liian laiskasti yhteydessä ja yhteydenotot tulevat usein liian myöhään.

Kolmannella kerralla puhumassa olivat kansanedustaja Anna Kontula ja toimitusjohtaja, ent. valtiosihteeri Esa Suominen, jotka kävivät läpi sitä, miten lakiesityksiä valmistellaan ja miten virkamiesten ja poliitikkojen kantoihin voidaan vaikuttaa aina asioiden politisoimisesta vakuuttavaan esiintymiseen saakka.

Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus oli uusi avaus KSL:n koulutustarjonnassa. Lobbauskoulutuksen annista ollaan valmistelemassa lobbausopasta ja myös uusia koulutuksia on luvassa.