Siirry sisältöön

Kurssituki järjestöille

Näin järjestät kurssin

Näin järjestät kurssin

Näin järjestät kurssin

Jos järjestösi ei ole aiemmin järjestänyt kursseja kanssamme, ota ensimmäiseksi yhteyttä kurssisuunnittelijaan. Kurssisuunnittelija opastaa kurssituen hakemisessa ja luo järjestöllenne käyttäjätunnukset sähköiseen kurssijärjestelmäämme Tiramisuun.

1. Hae kurssitukea

Hae kurssien opetustunnit tulevalle vuodelle marraskuussa Tiramisussa. Viestimme hausta ja hakuajasta sen lähestyessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten tulevan vuoden kurssit tukevat tai kehittävät järjestön toimintaa. Järjestönne on hyvä miettiä ennalta, mitä haluatte oppia ja kehittää.

Voitte hakea kurssitukea myös pitkin vuotta kursseille, joihin ei ole etukäteen varattu opetustunteja. Katsomme tilannekohtaisesti, voimmeko myöntää niille tukea. Ole tällöin yhteydessä kurssisuunnittelija Ksenia Peltovuoreen, .

Voitte hakea opetustunteja kursseihin, joihin ette saa kohdennettua taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta, esimerkiksi STEA:lta, kunnalta tai AVI:lta. Voitte saada kurssitukea, vaikka järjestönne saisikin yleisavustusta.

2. Suunnittele kurssi

Tee kurssisuunnitelma Tiramisussa viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkamista.

Kirjaa kurssisuunnitelmaan seuraavat asiat

 • Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 • Mitä kurssilla on tarkoitus oppia?
 • Missä, milloin (päivämäärät) ja keiden opetuksella kurssi järjestetään?
 • Kuinka monta opetustuntia kurssi kestää?
 • Kuinka markkinoitte kurssia?
 • Miten KSL-opintokeskus näkyy kurssinne viestinnässä ennen kurssia ja kurssin aikana?

Kurssi tulee järjestää Suomessa. Se voi olla seminaari, luento, pitkä kurssi tai päivän mittainen koulutus. Tärkeintä on, että tilaisuudessa opitaan uutta.

Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin keston tulee olla vähintään neljä opetustuntia, jotka voidaan jakaa eri päiville. Kurssin kestoon ei lasketa taukoja. Kurssilla voi olla rinnakkaisopetusta, jolloin rinnakkain toimivilla ryhmillä on omat aiheensa ja kouluttajansa. Kurssi voidaan myös toteuttaa kokonaan tai osaksi verkkokurssina. Kurssien opetustunnit lasketaan kouluttajan opetustuntien mukaan.

Kurssilla on oltava vähintään kuusi 15 vuotta täyttänyttä osallistujaa. Siitä voidaan poiketa, mikäli opetus perustellusti vaatii pienempää ryhmää – keskustele asiasta ensin kurssisuunnittelijan kanssa.

Kurssin talouden suunnittelussa auttaa ennakoiva kulujen arviointi.

Markkinoi kurssiasi. Muista käyttää markkinoinnissa (esimerkiksi lehti-ilmoituksissa, somessa ja verkkosivuilla) sekä kurssimateriaaleissa KSL-opintokeskuksen logoa. Logon voit ladata materiaalipankistamme.

Suunnittele innostava kurssi! Mikä sytyttää osallistujat oppimaan yhdessä? Verkkosivuiltamme löydät vinkkejä koulutuksen suunnitteluun ja kouluttajalle. Saat tukea ja vinkkejä kurssin suunnitteluun ja toteutustapoihin myös kurssisuunnittelijaltamme ja julkaisuistamme.

3. Toteuta kurssi

Kerää osallistujien tiedot kaikilta kursseilta. Voit käyttää apuna osallistujatietolomaketta, jonka löydät Tiramisun Materiaalit-osiosta. Ilman osallistujatietoja emme voi maksaa kurssitukea.

Kerro kurssilaisille KSL-opintokeskuksesta. Voit esitellä KSL:ää materiaalipankistamme löytyvän PowerPoint-esityksen avulla. Halutessasi voit tiedustella KSL:n paperiesitteitä osoitteesta .

Jos kurssi peruuntuu, ilmoita siitä mahdollisimman pian myös Tiramisussa tai informoi sähköpostilla kurssisuunnittelijaa.

Keräämällä palautetta kurssin osallistujilta saat työkaluja kurssin arviointiin ja kehittämiseen.

4. Tee kurssiselvitys

Tee kurssiselvitys kolmen viikon kuluessa kurssin päättymisestä. Tallenna toteutuneet opetustunnit, osallistujatiedot ja kaikki koulutuksesta aiheutuneet kulut Tiramisuun. Mikäli aikataulussa on haastetta, ilmoita siitä kurssisuunnittelijalle.

Kurssitukea saa kurssista syntyviin todellisiin kirjanpitokelpoisiin, tositteisiin perustuviin kuluihin.

Niitä ovat esimerkiksi

 • opetuspalkkiot
 • matkakulut
 • koulutustila- ja opetuslaitevuokrat
 • markkinointi- ja opetusmateriaalikulut
 • osallistujien matka- ja ruokailukulut.

Omista tiloista ja oman henkilökunnan palkkakuluista ei voi laskea päivä- tai tuntikohtaista osuutta kurssin kuluiksi.

Koulutuksen järjestäjänä maksat kaikki kurssiin liittyvät laskut itse. Kirjanpitolain mukaan kuitit tulee säilyttää kuuden vuoden ajan.

Erityistapauksissa voimme maksaa palkkion ja matkakorvaukset suoraan kurssinne kouluttajalle. Sovithan tästä kurssisuunnittelijamme kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Kurssiselvityksen tekemisen jälkeen sähköinen järjestelmämme Tiramisu valitsee automaattisesti joka 20. kurssin pistokokeeseen. Lisäksi pyydämme pistokokeet vuoden päätteeksi kymmenestä isoimmasta kurssista.

Jos pistokoevuoro osuu kohdallesi, saat sähköposti-ilmoituksen pistokokeesta.

 • Sinun tulee lähettää kyseisen kurssin kulutositteista kopiot meille.
 • Kaikista kuluista tulee lähettää tositteet, joista tulee selvitä kuka laskuttaa, keneltä, mistä tuotteesta tai palvelusta ja millä hinnalla.
 • Palkkiotiedoista tarvitsemme palkkalaskelmat/-todistukset tai laskut.
 • Päiväraha- ja matkakuluista tarvitsemme matkalaskut
 • Muista kurssin kuluista tarvitsemme viralliset kulutositekopiot.
 • Jos kuiteissa näkyy muita kuin kurssiin liittyviä kuluja, tulee selvittää, mitkä kulut ovat kurssiin liittyviä.

Kurssitukea ei makseta ennen kuin olemme hyväksyneet pistokokeen.

5. Saat kurssituen

Kun olemme hyväksyneet kurssiselvityksen, maksamme kurssituen suoraan järjestösi tilille.

Tuki määräytyy koulutuksen opetustuntien mukaan, ollen kuitenkin korkeintaan 60% kurssin hyväksyttävistä kuluista. 

Kurssituen määrä vuonna 2022

 • KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja niiden alue- ja paikallisyhdistykset: 30 €/opetustunti
 • Muut järjestöt: 15 €/opetustunti
Esimerkki kurssituen määrästä

KSL:n jäsenjärjestön paikallisyhdistys järjestää kurssin, jonka kesto on 10 opetustuntia. Paljonko tukea voi saada?

 • Kurssitukea voi saada enimmillään 300 € (10 opetustuntia x 30 €). Tätä varten kurssin kulujen täytyy olla vähintään 500 €, koska kurssituki on enintään 60 % kuluista.
 • Jos kuluja on 300 €, tukea maksetaan 180 € (eli 60 % kuluista).
 • Jos kuluja on 1 000 €, tukea maksetaan 300 € (eli enimmäistuki 10 opetustunnista).

Kouluttajalle

Täytä kouluttajan opetuspalkka- ja matkalasku vain, jos olet sopinut kurssisuunnittelijan kanssa, että KSL-opintokeskus maksaa kouluttajan palkan.

Kysy neuvoa kurssisuunnittelijalta