KSL-opintokeskus tukee jäsenjärjestöjensä, näiden alue- ja paikallisyhdistysten, sekä muiden järjestöjen omia kursseja: tarjoamme pedagogista apua kurssin suunnitteluun ja taloudellista tukea kurssin kulujen kattamiseen. Taloudellista tukea varten kursseille on haettava opetustunnit koko ensi vuodelle sähköisessä Tiramisu-palvelussa marraskuun aikana. Kurssitukea voi hakea pienissä määrin myös kesken vuoden, jolloin katsomme kurssituntien myönnön tilannekohtaisesti.

KSL:n jäsenjärjestöjen kurssitukea nostetaan

Jäsenjärjestöjen ja näiden alue- ja paikallisjärjestöjen tuen suuruutta nostetaan vuoden 2018 alusta. KSL:n jäsenjärjestöjen kurssituen suuruus ensi vuonna on 25€/opetustunti. Jäsenjärjestöjen alue- ja paikallisyhdistysten sekä KSL:n tukimaksua maksavien ammattiliittojen kurssituen suuruus on 22€/opetustunti. Muiden järjestöjen kurssituen suuruus on edelleen 15€/opetustunti. Uudet kurssituen määrät astuvat voimaan heti edellisen vuoden sulkeuduttua Tiramisussa ja ne koskevat vuoden 2018 kursseja. Muutos ei vaadi toimia kurssijärjestäjiltä.

Lisätietoja: kurssisihteeri Tiia Kontkanen, tiia.kontkanen@ksl.fi, 040 669 4663

> Lue lisää kurssituen hakemisesta

> Tutustu Kurssituen oppaan verkkoversioon

Artikkelin kuva: Sini Niva.