Kuvassa neljä nauravaa naista pöydän ääressä

Studieförbundet KSL

Studieförbundet KSL är ett allmänt, riksomfattande vuxenutbildningsinstitut. Vi utbildar föreningar och främjar det civila samhället; vi utvecklar, utbildar och ger redskap till föreningar. Våra kurser främjar välmåendet av individer och samfund.

Vi anordnar olika slags kurser till  föreningar,  grupper och individer. Vi ger ekonomiskt och pedagogiskt stöd till organisationer för att anordna sina egna kurser och studiegrupper. Vi anordnar även yrkesinriktad tilläggsutbildning till exempel i hantverk, hästassisterad socialpedagogik och coaching (International Coaching Certification). Man kan även avlägga yrkesexamen för hantverkare och specialyrkesexamen för hantverkarmästare i Jyväskylä.

Vi har också publikationsverksamhet, t.ex. böcker, video och läromaterial. Vi främjar konstnärlig aktivism. Vår verksamhet grundar sig på kritisk pedagogik och samhällelig inlärning.

Studieförbundet KSL upprätthålls av Förbundet för Folkbildning KSL, ett förbund som grundades år 1964 som ”föreningarnas förening”.  Vi har 17 medlemsorganisationer och ca. 100 andra partnerorganisationer, till exempel fackförbund, Vänsterförbundet (parti) och varierande sociala, kultur- och idrottsföreningar.

KSLs verksamhet finansieras mestadels av Undervisnings- och kulturministeriet.

KSL-kontoren hittar du i Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors.

Tuula Kumpumäki

Generalsekreterare

+358 50 323 9143
tuula.kumpumaki@ksl.fi

Projekt

KSL är partner i mångahanda utbildnings- och kulturaktiviteter och projekt. KSL har en PIC kod.

Vi är aktiva internationellt  och har varit projektpartner samt koordinator i åtskilliga projekt.  ESF,   Leonardo da Vinci-, Grundtvig- och Nordplus-programmen har finansierat våra projekt under åren. Projektämnen har handlat till exempel om kultur, inlärningssvårigheter, aktivt medborgarskap samt utvecklande av utbildningsmaterial och -metoder, kooperativ, och samverkan i European Works Council (EWC).

Om du söker partner till nordiska eller europeiska projekt, vänligen kontakta Jutta Lithovius, jutta.lithovius@ksl.fi.