Kuvassa hymyileviä ihmisiä keskustelemassa

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä monenlaisten järjestöjen kanssa niin koulutusten, kurssipalveluiden, hankkeidenkin kuin kulttuuriaktivisminkin parissa. Palvelumme suunnataan ensisijaisesti jäsenjärjestöillemme.

Vapaa sivistystyö

KSL-opintokeskus on vapaan sivistystyön oppilaitos. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat opintokeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, urheiluopistot ja kesäyliopistot. KSL-opintokeskus tekee yhteistyötä vapaan sivistystyön edunvalvonnassa esimerkiksi Vapaa Sivistystyö ry:n, Opintokeskukset ry:n, Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Sivistystyönantajien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään vapaan sivistystyön kentän toimijoiden ja eri oppilaitosten kanssa kehittämishankkeissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Jäsenyydet

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry on jäsenenä 19 kansalaisjärjestössä tai yhteisössä:

Fingo ry
Helsingin yhteiskunnallinen opisto HYO
Informaatio-osuuskunta Katto Meny
Maailman Musiikin Keskus – Global Music Centre
Opintokeskukset ry
Osuuskunta Vastapaino
Pohjola-Norden ry
Rauhankasvatusinstituutti ry
Sivistystyönantajat ry
Suomen Kirjastoseura ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen YK-liitto ry
Suomi-Venäjä-seura ry
T-opistot ry
Tradeka-yhtymä
Työväenperinne-Arbetartradition ry
Työväen museoyhdistys ry
Vasemmistofoorumi ry
Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö