Kuvituskuva

Usein kysyttyä

JÄRJESTÖLLE

Kurssituki

1. Kuka voi saada kurssitukea?

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea KSL-opintokeskuksesta koulutustoimintaansa taloudellista tukea sekä pedagogista apua ja ohjausta. Erilaiset vapaat ryhmät ja liikkeet tarvitsevat kumppanikseen rekisteröidyn yhdistyksen (tai järjestäjäksi KSL-opintokeskuksen), jotta niiden kursseja voidaan tukea.

2. Millaista pedagogista tukea järjestömme voi saada?

KSL-opintokeskus antaa osana kurssipalvelua neuvontaa ja tukea koulutussuunnittelun ja esimerkiksi menetelmien valintaan.

Tarjoamme kurssijärjestäjille

3. Mihin kurssitukea voi saada?

Kurssitukea saa muun muassa seminaareihin, luentoihin, pitkiin kursseihin tai päivän mittaisiin koulutuksiin. Tärkeintä on, että tilaisuudessa opitaan uutta.

Kurssin tulee olla vähintään neljä (4) opetustuntia, jotka voidaan jakaa eri päiville. Kurssilla voi olla rinnakkaisopetusta eli rinnakkain toimivilla ryhmillä on omat aiheensa ja kouluttajansa. Kurssi voidaan myös toteuttaa kokonaan tai osaksi verkkokurssina. Kurssien opetustunnit lasketaan kouluttajan opetustuntien mukaan.

Kurssilaisten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä ja ryhmäkoon vähintään kahdeksan (8).

Kurssi on KSL-opintokeskuksen kanssa yhteistyössä toteutuva tilaisuus. Siksi tiedottamisessa mainitaan toisena järjestäjänä aina KSL-opintokeskus. Löydät verkkosivuiltamme materiaalia, jonka avulla voit esitellä KSL-opintokeskusta kurssin osallistujille.

4. Millaisiin kuluihin kurssitukea voi saada?

Kurssitukea voi saada kurssista syntyviin todellisiin, tositteisiin perustuviin kuluihin, esimerkiksi opetuspalkkioihin, kouluttajien ja kurssilaisten matkakuluihin, koulutustila- ja opetuslaitevuokriin, markkinointikuluihin, opetusmateriaaleihin sekä osallistujien matka- ja ruokailukulu. Omista tiloista ja oman henkilökunnan palkkakuluista ei voi laskea päiväkohtaista osuutta kurssin kuluiksi.

Kurssitukea saa opetustuntien mukaan. Opetustuntihinnat löydät Näin järjestät kurssin -sivulta. Kurssituki on enintään 50 % kurssin kuluista.

Kurssitukea ei voi käyttää, jos kurssille saadaan kohdennettua taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta (esim. STEA). Voitte saada kurssitukea, vaikka järjestönne saisikin yleisavustusta.

5. Mikä on opetustunti (ot)?

Kurssitukea saavien koulutusten laajuus lasketaan opetustunteina. Yksi opetustunti on 45 minuuttia.

6. Miten kurssitukea haetaan?

Kurssin järjestämisen vaiheet on kuvattu Näin järjestät kurssin -sivulla. Uusi kurssijärjestäjä, otathan yhteyttä KSL-opintokeskuksen kurssisuunnittelijaan kurssit@ksl.fi tai 040 725 6171 heti, kun idea kurssista syntyy.

7. Mitä tarkoittaa kurssin pistokoeselvitys?

Sähköinen järjestelmämme Tiramisu valitsee automaattisesti joka 20. kurssin pistokokeeseen. Pyydämme pistokokeet vuoden päätteeksi noin kymmenestä isoimmasta kurssista. Jos vuoro osuu kohdallesi, sinulle tulee sähköposti-ilmoitus pistokokeesta ja sinun tulee lähettää kyseisen kurssin kulutositteista kopiot meille. Kaikista kuluista tulee lähettää tositteet, joista tulee selvitä kuka laskuttaa, keneltä, mistä tuotteesta tai palvelusta ja millä hinnalla. Palkkiotiedoista tarvitsemme palkkalaskelmat/-todistukset tai laskut, päiväraha- ja matkakuluista matkalaskut ja muista kurssin kuluista viralliset kulutositekopiot. Jos kuiteissa näkyy muita kuin kurssiin liittyviä kuluja, tulee selvittää, mitkä kulut ovat kurssiin liittyviä. Kurssitukea ei makseta ennen kuin olemme hyväksyneet pistokokeen.

8. Miten toimin, kun KSL maksaa kouluttajan opetus- ja matkalaskun?

Jos haluat että KSL maksaa kurssinne kouluttajan palkkion, sovithan siitä aina etukäteen kurssisuunnittelijan kanssa.

Etukäteen on myös sovittava kouluttajan kanssa maksettavan palkkion suuruudesta sekä matka- ja majoituskorvauksista, jotka tulee ilmoittaa kurssisuunnittelijalle Tiramisussa kurssisuunnitelman Lisätietoa-kohdassa. KSL suosittelee maksamaan opettajille ja kouluttajille työehtosopimusten mukaisia palkkioita. Esim. yksityisen opetusalan tes:n vähimmäistuntipalkka on 25,08 euroa.

Kouluttajan tulee täyttää huolellisesti palkkio- ja matkalaskunsa. Laskun mukaan liitetään maksettujen matka- ja majoituskulujen tositteet sekä verokortti, jos sitä ei ole aikaisemmin jo toimitettu KSL:oon.

KSL ei maksa kouluttajien ulkomaanmatkoja ja -päivärahoja.

KSL:n maksamia kouluttajien kuluja EI merkitä kurssiselvitykseen eikä Tiramisuun.

Koulutus

9. Haluamme tilata järjestöllemme valmiin koulutuksen. Mitä se maksaa?

Voitte tilata meiltä koko koulutuksen toteuttamisen koulutustiloineen ja ruokailuineen. Näistä koulutuksista teemme teille erillistarjouksen.
Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Tarja Muukkoseen ja pyydä tarjous: tarja.muukkonen@ksl.fi tai 050 594 2951.

10. Etsimme kouluttajaa. Löydämmekö sellaisen teidän kauttanne?

KSL-opintokeskuksen omalla koulutushenkilökunnalla ja freelancekouluttajilla ympäri Suomen on osaamista hyvin monilta aloilta. Kerro kouluttajatarpeestanne ja pyrimme löytämään teille sopivan kouluttajan. Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Tarja Muukkoseen, tarja.muukkonen@ksl.fi tai 050 594 2951.

Opiskelijalle

11. Kenelle koulutukset on tarkoitettu?

Koulutukset ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille yli 15-vuotiaille.

12. Miten haen koulutukseen?

Tutustu koulutuskalenteriin ja ilmoittaudu koulutuksiin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisajan päätyttyä kannattaa kuitenkin kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja. Ilmoittautumalla ajoissa varmistat parhaiten paikkasi koulutuksessa.

Voit ilmoittautua koulutuksiin verkkosivuilla tai puhelimitse (040 197 4209).

13. Miten peruutan ilmoittautumiseni?

Muista aina perua ilmoittautumisesi, mikäli et osallistu! Turha ilmoittautuminen vie paikan toiselta osallistujalta. Peruutuksen voit tehdä sähköpostitse puhelimitse 040 197 4209 (arkisin klo 10–14) tai linkin kautta. Linkin löydät sähköpostista, jonka sait ilmoittautumisesi yhteydessä.

> Peruutusehdot

14. Miten saan tiedon, pääsenkö koulutukseen?

Lähetämme kaikille ilmoittautuneille vahvistuksen osallistumisesta, kurssikutsun ja laskun viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Kurssikutsun mukana saat tarkennetun ohjelman ja aikataulun koulutuksesta.

15. Paljonko koulutus maksaa?

Tarkasta hinta kunkin koulutuksen kohdalta koulutuskalenterista.

16. Kuka voi saada alennusta?

Tarkasta alennukset kunkin koulutuksen kohdalta koulutuskalenterista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n jäsenille koulutukset ovat maksuttomia. Osa koulutuksista on maksuttomia Vasemmistoliiton jäsenille. (Vuonna 2020).

Monet ammattiliitot tukevat jäsenistönsä osallistumista kursseille. Kysy lisätietoa tuesta omasta ammattiliitostasi.

17. Milloin koulutuksesta lähetetään laskut?

Koulutuksen osallistumismaksu laskutetaan ennen koulutusta, ilmoittautumisajan päätyttyä.

18. Saako koulutuksesta opintopisteitä ja todistuksen?

Pääsääntöisesti KSL-opintokeskuksen koulutus on ei-tutkintotavoitteista koulutusta. Tällaisessa omaehtoisessa oppimisessa koulutus ei ole osa mitään tutkintoa eikä se anna virallisesti pätevyyttä esimerkiksi mihinkään ammattiin. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö koulutuksissa saatua osaamista voisi hyödyntää monella tavalla niin järjestö- kuin työelämässäkin. Tunnistamisen ja tunnustamisen kautta muissa opinnoissasi voidaan huomioida vapaan sivistystyön opinnot  KSL:n koulutuksista saa pyydettäessä todistuksen, jossa mainitaan myös opintojen laajuus (opintopisteinä tai opetustunteina).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista annetaan aina todistus.

19. Menetänkö työttömyysturvani koulutuksen ajaksi?

KSL-opintokeskuksen koulutukset eivät pääasiassa ole täysipäiväistä koulutusta eikä näin estä työttömyysturvan saamista. Jotkut kokopäiväiset, pitkät ammatilliset lisäkoulutukset ovat kokopäiväistä opiskelua, eli silloin oikeus työttömyyspäivärahaan kannattaa tarkistaa TE-toimistosta.

20. Milloin koulutukset alkavat?

Koulutusten alkamisajankohdat vaihtelevat. Seuraa sivujamme ja koulutuskalenteriamme!

21. Mistä tiedän järjestetäänkö paikkakunnallani koulutusta?

Löydät koulutuskalenteristamme tiedot tulevista koulutuksistamme. KSL-opintokeskuksen toimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa (ks. yhteystiedot). Voit aina olla yhteydessä myös aluetoimistojen henkilökuntaan koulutustoiveissasi.

Helsingissä järjestämme koulutukset pääsääntöisesti osoitteessa Lintulahdenkatu 10. Muilla paikkakunnilla koulutustila vaihtelee koulutuksittain.

Tarkan tiedon koulutuspaikasta saapumisohjeineen saat kurssikutsun mukana.

22. Mitä osaamista koulutuksista saa?

Monenlaista! KSL-opintokeskus toteuttaa ja tukee koulutuksillaan järjestöosaamisen, yhteiskunnallisen osaamisen sekä kulttuuriosaamisen hankkimista ja kehittämistä. KSL-opintokeskuksen koulutuksissa keskiössä ovat erityisesti järjestöosaaminen ja sen kehittäminen, järjestöjohtamisen osaaminen ja kouluttajana toimimisen taidot. Tarjoamme yhteiskunnallisten aiheiden koulutusta sekä kulttuurin ja luovan ilmaisun välinein voimautumista.

23. Mitä materiaaleja on tarjolla?

KSL-opintokeskus on tuottanut opintomateriaaleja yhteiskunnallisista aiheista (esimerkiksi talousaineistot), järjestötoiminnasta ja sen kehittämisestä, kädentaidoista ja kulttuurista. Materiaaleja on luettavissa painettuna tai sähköisenä.