Palvelem­me jäsen­järjestö­jämme

KSL-opintokeskuksella on 17 jäsenjärjestöä, joiden toimialat vaihtelevat ammattiliitoista sote- ja kulttuurijärjestöihin. Jäsenyydestä on hyötyä: Koulutuksemme suunnitellaan ja suunnataan ensisijaisesti jäsenjärjestöillemme, ja toteutamme hankkeita jäsentemme kanssa ja heitä palvelevasti. Järjestön omien kurssien toteuttamiseen tarjoamamme taloudellinen kurssituki on jäsenjärjestöille korkeampi, ja opintokerhotuki suunnataan ensisijaisesti jäsenjärjestöjen alaisuudessa toimiville opintokerhoille.

Tuula Kumpumäki

Pääsihteeri, opintojohtaja

Jäsen­järjestöt

Eläkeläiset ry

Eläkeläiset ry on Suomen vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Eläkeläiset on puolueisiin sitoutumaton eläkeläisten etujen puolustaja ja yhdessäolojärjestö. Toimintaa ohjaavat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus heikoimpia kohtaan.

Folkets Bildningsförbund FBF rf

FBF on Turussa toimiva järjestö, joka järjestää sivistystoimintaa ensisijaisesti ruotsin kielellä. Yhdistyksen tavoite on järjestää avoimia seminaareja sekä tiedotustoimintaa keskeisistä ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana PAM parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Seta ry

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 24 jäsenjärjestöä. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry (Pinskut)

Pinskut on vuonna 1945 perustettu lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö. Pinskutoiminta on aatteellista, mutta puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa lasten kanssa ja lasten parhaaksi.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka huolehtii jäsentensä palkka- ja muista työehdoista. Yli 80 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä kuuluu Suomen Elintarviketyöläisten Liittoon.

Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka edistää ja kehittää maamme siirtolapuutarhatoimintaa tunnuslauseensa ’Kestävää kesänviettoa kaupungissa’ hengessä. Vuonna 1930 perustettu liitto toimii tiiviissä yhteistyössä ympäri Suomen olevien jäsenyhdistystensä että Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton kanssa.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry on keskittynyt lapsi- ja nuorisourheiluun, aikuisliikuntaan sekä seuratoiminnan kehittämiseen. TUL:n tavoitteena on huolehtia siitä, että kaikilla kansalaisilla ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa omassa asuinympäristössään.

Teollisuuden vaikuttajat

Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto, joka toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi ja tasavertaisen yhteiskunnan edistämiseksi.

 

Tukihenkilötyö yhdistys ry

Tukihenkilötyö yhdistys ry on perustettu vuonna 2001. Maanlaajuisena päihdealan toimijana yhdistys kouluttaa, kurssittaa, työnohjaa ja antaa neuvoja tukihenkilö- ja vertaistukityöhön.

Tutkijaliitto ry

Tutkijaliitto – Forskarförbundet i Finland ry. on vuonna 1976 perustettu ja 1977 rekisteröity tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää monitieteistä ja kriittistä tutkimusta ja sen tuottaman tiedon hyväksikäyttöä Suomessa niin tutkijayhteisössä kuin sen ulkopuolella.

Työväen Näyttämöiden Liitto ry

TNL on vireä harrastaja- ja ammattiteattereiden yhteinen järjestö.  Tänä päivänä liiton toiminnassa painottuvat koulutustoiminta, teatteritapahtumat, jäsenteattereiden edunvalvonta, tiedotus ja kansainvälinen toiminta.

Vasemmistoliitto rp

Vasemmistoliitto on Suomen viidenneksi suurin puolue. Vasemmistoliiton tavoitteena on oikeudenmukainen ja ekologisesti tasapainoinen maailma.

Vasemmistonuoret ry

Vasemmistonuoret on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys.

Vasemmisto-opiskelijat ry

Vasemmisto-opiskelijat eli Vasop on vuonna 2000 perustettu valtakunnallinen opiskelijajärjestö. Vasop kouluttaa ja tuo yhteen punavihreän arvomaailman jakavia opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta.

Yleinen Lehtimiesliitto YLL ry

Vuonna 1947 perustettu Yleinen Lehtimiesliitto – Allmänna Journalistförbundet ry (YLL) toimii sääntöjensä mukaan journalistien ja tiedottajien vasemmistolaisena yhdyssiteenä.

Yrjö Sirolan Säätiö rs

Yrjö Sirolan Säätiön tarkoituksena on kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten, julkaisutoiminnan, tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen.