Kuvassa punaisella taustalla teksti VAPAUS OPPIA!

KSL-opinto­keskus

KSL-opintokeskus on järjestöjen kouluttaja – valtakunnallinen vasemmistolainen aikuisoppilaitos, jonka palvelut pohjautuvat järjestöoppimiseen, yhteiskunnalliseen oppimiseen ja kulttuurioppimiseen. Tuemme kansalaisyhteiskuntaa kehittämällä, kouluttamalla ja tarjoamalla työkaluja tavoitteelliseen järjestötyöhön. Koulutuksemme edistävät yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

Järjestämme monenlaista koulutusta sekä suoraan järjestöille että yksittäisille osallistujille. Tarjoamme järjestöille taloudellista ja pedagogista tukea kurssien ja opintokerhojen toteuttamiseen. Toteutamme ammatillista koulutusta ja tutkintotoimintaa. Tuotamme julkaisuja ja edistämme kulttuuriaktivismia. Toimintamme perustuu kriittiseen pedagogiikkaan ja yhteisölliseen oppimiseen.

KSL-opintokeskus on virallinen aikuisoppilaitos, jonka ylläpitäjä on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Koulutustoimintaamme keskeisesti ohjaavat lait ovat: laki vapaasta sivistystyöstä ja laki ammatillisesta koulutuksesta.

Meitä on kuvattu osuvasti myös aktivistien opintokeskukseksi – koska jokaisella on vapaus oppia!

Maailma muuttuu paremmaksi kriittisen pedagogiikan avulla

Koulutuksemme perustuu kriittiseen pedagogiikkaan. KSL-opintokeskuksen vieraana keväällä 2016 ollut professori Peter McLaren kertoo videolla ajatuksiaan yhteisöistä, koulutuksen tehtävästä ja vallankumouksesta.

Jälki, joka meiltä jää

Miten luodaan yhteisöjä ja kansakuntia, jossa kansalainen kokee riittävänsä sellaisena kuin on?

Kasvatustieteen dosentti Arto O. Salonen on tutkinut kestävään elämäntapaan ja yhteiskuntaan siirtymistä, vastuullista kuluttamista, subjektiivista ja objektiivista hyvinvointia.

Ekososiaalinen sivistys on tulevaisuuteen vaikuttamista. Sivistyksen laatua osoittaa tuleville sukupolville jäävät mahdollisuudet ja vapaudet.