Ammatillisen koulutuksen reformi koskettaa myös KSL-opintokeskusta. Järjestämme käsityöntekijän ammattitutkintoa ja käsityömestarin erikoisammattitutkintoa Jyväskylässä, jossa yhteistyökumppaninamme on Taito Keski-Suomi. Viime vuonna toteutimme kaikkiaan yli 80 opiskelijatyövuotta.

Reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

– Reformiin valmistautumisen myötä olemme painottaneet tutkintotoiminnan ja siihen valmistavan koulutuksen osuutta viime vuosina, kertoo KSL-opintokeskuksen opintojohtaja Anneliina Wevelsiep.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uusi KSL:n järjestämisluvan

Uuden lain voimaan astumisen jälkeen 1.1.2018 alkaen toteutamme järjestämislupamme turvin em. tutkintoja ja ammatillista koulutusta.

– Poikkeuksellista on, että meillä ei ole alueellista velvoitetta järjestää tutkintoja ja koulutusta. Näin ollen valtakunnallisena oppilaitoksena voimme toteuttaa verkostomaista toimintamalliamme myös tutkintopuolella. Järjestämme koulutusta siellä, missä on tarvetta. Olemme ammatillisen koulutuksen kentässä poikkeuksellinen toimija: olemme ainut opintokeskus, jonka järjestämislupa uusittiin.

> Tutustu ammatillisen koulutuksen reformiin

> Tutustu KSL-opintokeskuksen tutkintotoimintaan