Viime vuoden aikana 72 eri järjestöä järjesti kursseja KSL-kurssituella. Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettiin kaikkiaan 509 kurssia, joihin käytettiin yli 14 000 opetustuntia. Yksi opetustunti on kestoltaan 45 minuuttia. Kurssituellamme järjestetään monipuolisesti opinnollista toimintaa, muun muassa leirien, luentojen ja erilaisten harrastusryhmien muodossa.

Kädentaitoja, työntekijöiden edunvalvontaa ja järjestökoulutusta

Tilastoimme kaiken kurssitoiminnan kolmeen pääkategoriaan. Kaikista tukemistamme kursseista 64% oli kulttuurioppimista, 24% yhteiskunnallista oppimista ja 12% järjestöoppimista. Nämä aiheet pitävät sisällään kursseja, joissa opetellaan kädentaitoja ja kieliä, edistetään työntekijöiden edunvalvontaa ja yhteiskunnallista voimaantumista sekä koulutetaan järjestöjä.

KSL:n jäsenjärjestöt käyttivät 24 prosenttia opetustunneista. Jäsenjärjestöistä suurimpia kurssijärjestäjiä olivat Tukihenkilötyö yhdistys ry, Eläkeläiset ry, Seta ry ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry.

Ikäihmiset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt korostuivat erityisryhmien saamassa tuessa

Noin 24% järjestöjen kurssituella toteuttamista opetustunneista käytettiin erityisryhmille suunnattuihin kursseihin. Eniten erityisryhmille suunnattuja kursseja järjestettiin ikäihmisille (47%), seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille (36%) ja maahanmuuttajille (14%). Muut erityisryhmät, joille suunnattuja kursseja järjestettiin tuellamme olivat työttömät ja mielenterveyskuntoutujat.

– Erityisryhmille suunnattuja kursseja järjestettiin eniten ikäihmisille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Uskomme elinikäiseen oppimiseen ja haluamme edistää toiminnallamme yhdenvertaisuutta. Tänä vuonna pyrimme siihen, että kurssimme tavoittaisivat entistä paremmin eri sukupuolia edustavia ja eri-ikäisiä osallistujia. Tuen suuntautuminen edellä mainituille erityisryhmille vaikuttaa tavoitteemme kannalta lupaavalta, toteaa KSL-opintokeskuksen kurssisihteeri Emmi Alho.

Kuva: Turun naiskeskus

Lisätietoja: kurssisihteeri Emmi Alho, emmi.alho@ksl.fi tai 040 725 6171

> Lisätietoa kurssituesta