Siirry sisältöön

Koulutustuki järjestöille

Näin järjestät koulutuksen kanssamme

Näin järjestät koulutuksen kanssamme

Näin järjestät koulutuksen

Jos yhdistyksesi ei ole aiemmin järjestänyt koulutuksia kanssamme, ota ensimmäiseksi yhteyttä koulutussuunnittelijaan. Koulutussuunnittelija opastaa koulutustuen hakemisessa. Koulutustukea haetaan KSL-koti -palvelussa.

1. Hae koulutustukea

Hae koulutusten opetustunnit tulevalle vuodelle marraskuussa KSL-kodissa. Viestimme hausta ja hakuajasta sen lähestyessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten tulevan vuoden koulutukset tukevat tai kehittävät yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksenne on hyvä miettiä ennalta, mitä haluatte oppia ja kehittää.

Voitte hakea koulutustukea myös pitkin vuotta opinnolliseen toimintaan, johon ei ole etukäteen varattu opetustunteja. Katsomme tilannekohtaisesti, voimmeko myöntää niille tukea. Ole tällöin yhteydessä koulutussuunnittelijaan.

Koulutustukea ei myönnetä sellaiseen koulutustoimintaan, josta yhdistys on alv-velvollinen. Liiketoimintaa harjoittava yhdistys voi saada koulutustukea vain sellaiseen yleishyödylliseen koulutustoimintaan, josta se ei ole alv-velvollinen.

Koulutustukea myönnetään vain sellaiseen koulutukseen, johon ei tule valtion rahoitusta muuta kautta (esim OKM, Stea, AVI). Valtion tukea saava yhdistys voi saada koulutustukea, jos kirjanpidossa käy selkeästi ilmi ettei koulutus saa muuta valtion tukea.

KSL voi tarvittaessa pyytää järjestön kirjanpitoa ja tositteita liittyen koulutustoimintaan.

2. Suunnittele koulutus

Tee koulutussuunnitelma KSL-kodissa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Kirjaa koulutussuunnitelmaan seuraavat asiat

 • Kenelle koulutus on tarkoitettu?
 • Mitä koulutuksessa on tarkoitus oppia?
 • Missä, milloin (päivämäärät ja kellonajat) ja keiden opetuksella koulutus järjestetään?
 • Kuinka monta opetustuntia koulutus kestää?
 • Kuinka markkinoitte koulutusta?
 • Miten KSL-opintokeskus näkyy viestinnässä ennen koulusta ja koulutuksen aikana?

Koulutus tulee järjestää Suomessa. Se voi olla seminaari, luento, pitkä kurssi tai päivän mittainen koulutus. Tärkeintä on, että tilaisuudessa opitaan uutta.

Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Koulutuksen keston tulee olla vähintään neljä opetustuntia, jotka voidaan jakaa eri päiville. Koulutuksen kestoon ei lasketa taukoja. Koulutuksessa voi olla rinnakkaisopetusta, jolloin rinnakkain toimivilla ryhmillä on omat aiheensa ja kouluttajansa. Koulutus voidaan myös toteuttaa kokonaan tai osaksi verkko-opetuksena. Koulutusten opetustunnit lasketaan kouluttajan opetustuntien mukaan.

Koulutuksessa on oltava vähintään kuusi 15 vuotta täyttänyttä osallistujaa. Siitä voidaan poiketa, mikäli opetus perustellusti vaatii pienempää ryhmää – keskustele asiasta ensin koulutussuunnittelijan kanssa.

Koulutuksen talouden suunnittelussa auttaa ennakoiva kulujen arviointi.

Markkinoi koulutustasi. Muista käyttää markkinoinnissa (esimerkiksi lehti-ilmoituksissa, somessa ja verkkosivuilla) sekä koulutusmateriaaleissa KSL-opintokeskuksen logoa. Logon voit ladata materiaalipankistamme.

Suunnittele innostava koulutus! Mikä sytyttää osallistujat oppimaan yhdessä? Verkkosivuiltamme löydät vinkkejä koulutuksen suunnitteluun ja kouluttajalle. Annamme pedagogista tukea ja vinkkejä koulutuksen suunnitteluun, menetelmiin ja toteutukseen. Hyödynnä julkaisujamme ja keskustele koulutussuunnittelijamme kanssa.

3. Toteuta koulutus

Kerää osallistujien tiedot kaikista koulutuksista. Voit käyttää apuna osallistujatietolomaketta, jonka löydät KSL-kodin Ohjeet ja lomakkeet -osiosta. Ilman osallistujatietoja emme voi maksaa koulutustukea.

Kerro osallistujille KSL-opintokeskuksesta. Voit esitellä KSL:a materiaalipankistamme löytyvän PowerPoint-esityksen avulla. Halutessasi voit tiedustella KSL:n paperiesitteitä osoitteesta .

Jos koulutus peruuntuu, ilmoita siitä mahdollisimman pian KSL-kodissa.

Keräämällä palautetta koulutuksen osallistujilta saat työkaluja koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.

4. Tee koulutusselvitys

Tee koulutusselvitys kolmen viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Tallenna toteutuneet opetustunnit, osallistujatiedot ja kaikki koulutuksesta aiheutuneet kulut KSL-kotiin.

Koulutustukea saa koulutuksesta syntyviin todellisiin kirjanpitokelpoisiin, tositteisiin perustuviin kuluihin. KSL-kodissa ilmoitettujen kulujen tulee siis vastata toteutuneita laskuja. Mikäli aikataulussa on haastetta lopullisten kulujen osalta, ole yhteydessä koulutussuunnittelijaan.

Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi koulutukseen kohdistuvat

 • kouluttajien palkat
 • kouluttajien matkakulut
 • koulutustila- ja opetuslaitevuokrat
 • markkinointi- ja opetusmateriaalikulut
 • osallistujien matka- ja ruokailukulut.

Yhdistyksen oman henkilökunnan palkkakuluista voi kohdentaa päivä- tai tuntikohtaisen osuuden koulutuksen kuluiksi. Tällöin palkkakustannukset tulee eritellä omalla kustannuspaikalla yhdistyksen kirjanpidossa ja niiden tulee olla todennettavissa työajan seurannasta.

Koulutustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneita toimitilakuluja voidaan kohdistaa koulutuksen kustannuksiksi ottaen huomioon, että kustannuksiin ei voi
sisältyä maanvuokraa, lainojen hoitokustannuksia, laskennallisia korkoja tai poistoja.

Koulutuksen järjestäjänä maksat kaikki koulutukseen liittyvät laskut itse. Kirjanpitolain mukaan kuitit tulee säilyttää kuuden vuoden ajan.

Erityistapauksissa voimme maksaa palkan ja matkakorvaukset suoraan koulutuksen kouluttajalle. Sovithan tästä koulutussuunnittelijamme kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Koulutusselvityksen tekemisen jälkeen KSL-koti valitsee automaattisesti joka 20. koulutuksen pistokokeeseen. Lisäksi pyydämme kulutositteet vuoden päätteeksi kymmenestä isoimmasta koulutuksesta.

Jos selvityspyyntö osuu kohdallesi, saat sähköposti-ilmoituksen. Sinun tulee lähettää kyseisen koulutuksen kulutositteista kopiot meille. Kaikista kuluista tulee lähettää tositteet, joista tulee selvitä kuka laskuttaa, keneltä, mistä tuotteesta tai palvelusta ja millä hinnalla. Muista, että laskusta tulee käydä ilmi laskuttajan y-tunnus.

 • Palkkatiedoista tarvitsemme palkkalaskelmat/-todistukset tai laskut. Jos palkansaaja on yhdistyksessänne kuukausipalkkaisena, palkkalaskelman liitteenä tulee toimittaa myös työajanseuranta, josta käy ilmi kyseiseen koulutukseen kohdistuneet tunnit.
 • Päiväraha- ja matkakuluista tarvitsemme matkalaskut.
 • Muista koulutuksen kuluista tarvitsemme viralliset kulutositekopiot (lasku, kuitti tms.).

Jos tositteissa näkyy muita kuin kyseiseen koulutukseen liittyviä kuluja, tulee selvittää selkeillä merkinnöillä, mitkä kulut kohdistuvat kyseiseen koulutukseen.

Koulutustukea ei makseta ennen kuin olemme hyväksyneet kuluselvityksen.

5. Saat koulutustuen

Kun olemme hyväksyneet koulutusselvityksen, maksamme koulutustuen suoraan yhdistyksesi tilille.

Tuki määräytyy koulutuksen opetustuntien mukaan, ollen kuitenkin korkeintaan 50% koulutuksen hyväksyttävistä kuluista. 

Koulutustuen määrä vuonna 2023

 • KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja niiden alue- ja paikallisyhdistykset: 30 €/opetustunti
 • Muut järjestöt: 15 €/opetustunti
Esimerkki koulutustuen määrästä

KSL:n jäsenjärjestön paikallisyhdistys järjestää koulutuksen, jonka kesto on 10 opetustuntia. Paljonko tukea voi saada?

 • Koulutustukea voi saada enimmillään 300 € (10 opetustuntia x 30 €). Tätä varten koulutuksen kulujen täytyy olla vähintään 600 €, koska koulutustuki on enintään 50 % kuluista.
 • Jos kuluja on 300 €, tukea maksetaan 150 € (eli 50 % kuluista).
 • Jos kuluja on 1 000 €, tukea maksetaan 300 € (eli enimmäistuki 10 opetustunnista).

Kouluttajalle

Täytä kouluttajan opetuspalkka- ja matkalasku vain, jos olet sopinut koulutussuunnittelijan kanssa, että KSL-opintokeskus maksaa kouluttajan palkan. Lomake löytyy verkkosivulta.

Kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta