Kuvassa kolma ihmistä, joista yksi kirjoittaa fläppitauluun "solidaarisuus"

Tilauskoulutukset

Tarvitsetteko koulutusta tai pidempiaikaista sparrausta toiminnan kehittämiseen ja jäsenten innostamiseen? Haluaisitko olla innostavampi puheenjohtaja tai parempi neuvottelija? Ykköstavoitteemme on, että koulutuksemme tukevat yhdistyksenne tavoitteita ja toimintaa pidemmällä aikavälillä. Koulutamme järjestöille, ryhmille ja yrityksille monenlaisia teemoja. Räätälöimme koulutukset teidän tarpeisiinne sopiviksi, ja koulutussuunnittelijoillamme ja kouluttajillamme on vahvaa osaamista useilta eri alueilta.

Koulutukset voidaan toteuttaa joko KSL-opintokeskuksen tiloissa tai siellä, missä olette. Ota yhteyttä koulutuspäällikköön ja kerro koulutustarpeestanne, niin teemme teille tarjouksen. Tutustu myös alla esiteltyihin esimerkkikoulutuksiin tai koulutusesitteeseemme.

Koulutus on paras työkalu järjestösi kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen!

Kutsu meidät kylään

Tilauskoulutustemme tavoitteena on kehittää juuri sinun järjestösi toimintaa. Siksi koulutus- ja kehittämisasioiden miettiminen kannattaa aloittaa kutsumalla KSL-opintokeskuksen asiantuntija kylään. Otetaan hetki aikaa yhdessä keskustelulle ja mietitään, mitä järjestöllenne kuuluu. Tarjoamme apua ja tukea järjestönne nykytilanteen, toimintaympäristön ja tulevaisuuden kartoittamiseen.

Asiantuntijamme auttaa teitä löytämään uusia ajatuksia järjestönne toiminnan kehittämiseen ja voimme yhdessä miettiä järjestönne seuraavat askeleet. Kerromme, miten hyödytte KSL-opintokeskuksen palveluista ja saatte esimerkkejä muiden järjestöjen kehittämistoimenpiteistä. Räätälöimme juuri teille sopivan koulutuksen tai koulutuspaketin.

Vierailu on teille täysin maksuton. Varaa sopiva aika vaikka heti!

Tarja Muukkonen

Koulutuspäällikkö

050 594 2951
tarja.muukkonen@ksl.fi

Käsityöaktivismi-työpaja

Työpajassa osallistujat tekevät käsityömenetelmiä käyttäen kantaaottavan teoksen. Työpajan aikana on tarkoitus antaa ajatuksille ja keskustelulle aikaa samalla, kun luodaan omia mielipiteitä käsityöaktivismin keinoin näkyville.

Viesti selkeästi

Oletko sokeutunut omalle tekstillesi? Haluatko kehittää kirjallista viestintääsi ja oppia kirjoittamaan selkeästi ja mukaansatempaavasti? Koulutuksessa avaamme kirjallisen viestinnän lukkoja ja neuvomme, miten omaa kielenkäyttöään voi kehittää niin ettei viesti huku matkalla.

Tehoa Canvan käyttöön

Haluatko sujuvoittaa Canvan käyttöä järjestösi visuaalisten materiaalien tekemisessä? Koulutuksessa syvennyt Canva Pro/Canva for Nonprofitsin ominaisuuksiin.

Visuaalisuutta viestintään Canvalla

Haluatko oppia käyttämään maksutonta Canva-työkalua? Koulutuksessa opit hyödyntämään Canvaa laadukkaiden somepäivitysten (kuvat ja graafikat), esitteiden ja mainosten tekemiseen.

Kohdennettu viestintä somessa

Haluatko viedä someviestinnän ja somemarkkinoinnin uudelle tasolle? Kohdennettu viestintä somessa perehdyttää hyvän somejulkaisun tekemiseen, viestinnän kohderyhmien tavoittamiseen, maksulliseen somemarkkinointiin ja somekanavien analytiikkaan.

Some hyötykäyttöön

Haluaisitko saada enemmän irti somen käytöstäsi? Some hyötykäyttöön esittelee yleisimmät somekanavat ja niiden ominaispiirteet, jotta osaat käyttää kutakin kanavaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Eurot ojennukseen – yhdistyksen kirjanpito

Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa tulee hoitaa.

Yhdistystoiminnan avaimet

Koulutukset sopivat järjestön toiminnan alkutaipaleelle tai esimerkiksi perehtymispaketiksi uudelle hallitukselle.

Osuuskunnan perustaminen

Koulutus antaa hyvän yleiskuvan puolueen toiminnasta ja kannustaa aktivoitumaan mukaan.

Yhdistyksen hallituksen perehdyttäminen

Mikä on yhdistyksen perustehtävä? Millainen on yhdistyksen hallituksen toimiva työnjako ja osallistava johtamistapa? Mikä on kokouksen rooli johtamisen paikkana? Millaisia kokoustekniikoita on olemassa? Entä mikä on jäsenen rooli?

Vuosikello yhdistyksen toiminnan apuna

Onko tapahtumien järjestelyaikataulut mietittävä joka kerta uudelleen? Unohtuiko hyvästä tapahtumasta ilmoittaa jäsenille ajoissa? Miten voisi helpottaa kokousten suunnittelua ja ajanhallintaa?

Vaikuta vasemmistossa

Koulutus antaa hyvän yleiskuvan puolueen toiminnasta ja kannustaa aktivoitumaan mukaan.

Toiminnan suunnittelusta tapahtumaksi

Kaipaako toimintanne uutta potkua? Haluaisitteko tavoittaa uusia ryhmiä, jäseniä ja asukkaita?

Kohtaaminen turuilla ja toreilla

Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen koulutus tapahtuma- ja toiminnan suunnittelun tueksi. Järjestöjen toiminnassa kohdataan paljon ihmisiä tapahtumissa, vaalityössä ja kokouksissa.

Virtaa yhdistykseen

Tarkastellaan yhdessä tekemällä mitä tarkoitetaan yhdistyksen kehittämisellä ja millaiset kehittämiskohteet ovat juuri teille tarpeellisia. Päivän pääosassa olette te, yhdistyksen toimijat!

Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus

Lobbaaminen on suoraa vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon. Vaikuta vallanpitäjiin -koulutus käy havainnollisesti läpi, mitä lobbaaminen on, mihin sillä voidaan vaikuttaa – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa sinuakin!

Strategia ja visio

Mikä on strategia ja visio? Koulutuksessa käymme läpi strategisen johtamisen perusasioita ja pohdimme, mitä hyötyä strategiasta on organisaatiollesi.

Strategia ja visio toiminnaksi

Koulutuksesta saat välineet strategian muuttamiseen toiminnaksi, joka vie organisaatiotasi eteenpäin kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.

Strategian ja toiminnan arviointi

Tässä koulutuksessa teemme strategian väli- tai loppuarvioinnin.

Tunnista toimintaympäristön muutokset

Koulutuksessa kirkastetaan järjestön perustehtävää, kartoitetaan toimintaympäristön muutoksia sekä etsitään vastauksia ja toimintamalleja muutoksiin vastaamiseen.

Asiakirjat järjestöjohdon apuna

Koulutuksessa järjestön johto oppii hyödyntämään asiakirjoja johtamisessa. Samalla teemme konkreettisen suunnitelman ja aikataulun oikeiden asiakirjojen laatimisesta järjestöllenne.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelma työpaikalla

Koulutuksessa paneudumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin ja niiden soveltamiseen työpaikalla.

Kestävän kehityksen ohjelma

Koulutuksessa käydään läpi kestävän kehityksen toiminnan kuvaamista ja erilaisia mahdollisia malleja kestävän kehityksen ohjelmalle.

Tutkiva pienryhmä

Koulutuksessa käydään tiettyä menetelmää käyttäen läpi oppimisprosessi, jossa ryhmä asettaa itselleen tehtävän ja hankkii tietoa asiasta.

Yhdistyksen talous toiminnan tukena

Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten järjestön taloutta tulee hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu.

Projektiosaaminen

Koulutuksessa opit tuntemaan projektin eri vaiheet: ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Välineitä työelämän muutostilanteisiin

Miten autat muutostilanteessa olevaa ihmistä tehokkaasti ja kuormittamatta itseäsi liikaa?

Tuumasta tavoitteeseen -kampanjakoulutus

Tekeekö järjestösi esimerkiksi vaalikampanjointia, ihmisoikeuksien puolustamista tai kansalaisaloitteen tukemista? Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin kampanjoinnin muotoihin ja kampanjaviestintään.

Tehoa jäsenhankintaan

Tuntuuko jäsenhankinta vaikealta? Ei hätää, tässä koulutuksessa saat ideoita ja käytännön harjoitusta potentiaalisen jäsenen kohtaamiseen ja jäsenyyden markkinointiin.

Ryhmän ohjaaminen

Miten ohjaat ryhmää jämäkästi kohti tavoitteiden saavuttamista?

Erilaisina yhdessä

Ryhmän mahdollisuudet ja osaaminen yhteiseen käyttöön entistä paremmin!

Vapaaehtoisten motivoiminen ja innostaminen

Miten kannustaa ja innostaa vapaaehtoisia toimintaan?

Ihmisen kokoiset neuvottelutaidot

Löydä omat vahvuutesi ja hyödynnä niitä neuvottelutilanteissa!

Ratkaisuja jaksamiseen

Koulutuksessa saat välineitä itsesi valmentamiseen ja ideoit parhaiten toimivia ratkaisuja jumiutuneeseen elämäntilanteeseen.

Hallintaa työhön

Valmennuksessa työstät suunnitelman, jonka avulla saat työsi ja ajankäyttösi omaan hallintaasi.

Vasemmistolainen talouspolitiikka

Koulutuksessa tutustut vasemmistolaisen talousajattelun perusteisiin ja saat välineitä oikeistolaisen talouspolitiikan kritiikkiin.

Perustulon perusteet

Opi perustulon perusasiat ja tutustu Vasemmistoliiton perustulomalliin.

Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen

Mikä on kuntayhtiö ja miten sen toimintaan voi vaikuttaa?