Palkanmaksu- ja tulorekisterikoulutus

Vuonna 2019 käyttöön otettu tulorekisteri toi merkittäviä muutoksia yhdistysten maksamiin palkkoihin ja muihin maksuihin. Koulutuksessa käydään läpi palkanmaksun perusteet; opetellaan erottamaan eri maksulajit (palkka, työkorvaus, kustannusten korvaukset), käydään läpi maksulajien mukanaan tuomat velvoitteet (vakuutukset, verojen ennakonpidätys, työnantajakulut) sekä harjoitellaan maksujen ja työnantajavelvoitteiden ilmoittamista (tulorekisteri) sekä maksamista.

Kouluttajana toimii Elias Laitinen. Näin Elias kuvailee itseään kouluttajana:
“Toistakymmentä vuotta järjestöjen, säätiöiden ja yhtiöiden talouden parissa ovat opettaneet minulle, että rahavirtojen seuraaminen antaa hyvän kokonaiskuvan yhdistys- ja yritystoiminnasta. Koulutuksissa uskon yhdessä toisilta oppimiseen ja yhteyksien muodostamiseen. Taustaltani olen valtiotieteilijä, yrittäjä ja kansalaisaktiivi, joka uskoo ihmisten valtaan yli instituutioiden.”

Vuonna 2020 koulutus järjestetään Helsingissä 15.2. ja Tampereella 15.11.

Aika: su 15.11.2020 kello 10-16
Paikka: Tampere
Hinta: 130 €/osallistuja (sisältäen lounaan)
Maksuton: PAMin, SEL:n ja Vasemmistoliiton jäsenille

Koulutukseen otetaan korkeintaan 15 osallistujaa.

> Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 29.10.2020

> Tilaa koulutus ryhmälle