Koulutuksen kuvaus

Koulutus on suunnattu ohjaustyötä osana omaa työtä tai toimintaa tekeville järjestötoimijoille. Koulutuksessa tarjotaan ajattelun ja konkreettisen toiminnan työkaluja toisen ihmisen kohtaamisen, ohjaamisen ja auttamisen tueksi.

Koulutuksessa tarjotaan tietoa turvallisten yksilöohjaustilanteiden luomisesta, ohjaustilanteessa vaikuttavista psykologisista ilmiöistä sekä coachauksesta ohjaamisen apuna.  

Koulutus koostuu lähitapaamisesta alussa ja lopussa, itseopiskelumateriaalista, reflektoivista tehtävistä, joita tehdään itsenäisesti tai ryhmätöinä sekä opiskelua tukevista viikoittaisista webinaareista.  

Tavoitteena on rakentaa omaa ohjausosaamista ja itsevarmuutta omat voimavarat huomioon ottaen. 

Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita

  • Henkilökeskeisen ohjaamisen perusteet  
  • Kuuntelemisen ja kysymisen taidot  
  • Turvallisen ohjaustilanteen luominen  
  • Ohjaukseen vaikuttavien vuorovaikutustilanteiden tunnistaminen  
  • Toimintakeskeisen coachauksen perusteet 

Tilauskoulutuksista

Voit tilata meiltä koulutuksia omalle järjestöllesi omien tarpeittenne mukaan. Suunnittelemme koulutukset yhdessä kanssanne huomioiden järjestönne erityispiirteet ja toiveet. Koulutukset voivat olla kestoltaan muutaman tunnin tai pidempiaikaisia prosesseja. Kouluttajillamme on vahvaa osaamista useilta aloilta ja aiheista. Koulutus voidaan järjestää lähes missä puolella Suomea tahansa tilaajan varaamissa tiloissa.

Koulutusten hinnat vaihtelevat koulutuksen viikonpäivän ja suunnitteluun tarvittavan räätälöinnin määrän mukaan.

  • Peruspäivähinta koko päivän kestävästä lähikoulutuksesta arkena on 950 euroa.
  • Lauantaina koulutuksen hinta on 1200 euroa.
  • Sunnuntaina hinta on 1900 euroa.
  • Jokaiseen koulutukseen lisätään hintaa 100 eurosta ylöspäin sen mukaan, kuinka paljon koulutuksen runkoa muutetaan tilaajan toiveiden mukaisesti.
  • Edellisten lisäksi kouluttajan tai kouluttajien mahdolliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahat lisätään kokonaishintaan.