Kouluttajakoulutus

Koulutus antaa valmiuden toimia freelancer-kouluttajana koulutustilaisuuksissamme järjestöjen koulutus- ja ohjaustehtävissä. Toimeksiannoista sovitaan aina erikseen ja niistä maksetaan työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka sekä matka- ja kulukorvaukset.

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta ja se sisältää opetuksen, materiaalit, majoituksen 2h-huoneessa sekä päivän aikana ruokailut. Koulutukseen osallistuja hoitaa itse mahdolliset matkakustannukset. (Mikäli osallistuja haluaa yöpyä 1hh, tulee hänen sopia siitä suoraan hotellin kanssa, jolloin hän hoitaa myös hinnan erotuksen.)

Voit hakea KSL-kouluttajakoulutukseen, jos

 • olet yli 18-vuotias ja sinulla on kokemusta järjestötoiminnasta
 • sinulla on mahdollisuus osallistua kaikkiin lähiopetusjaksoihin
 • olet käytettävissä sovitusti KSL:n freelancer-kouluttajana tulevaisuudessa (vähintään kahden seuraavan vuoden aikana)

Koulutus ohjaa osanottajia suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita koulutustilaisuuksia. Osanottajat saavat valmiuksia erilaisten koulutusmenetelmien käyttämiseen ja oppivat toimimaan opiskelijaryhmän kanssa niin, että syntyy oppimista edesauttava hyvä ilmapiiri. Osanottajat kehittyvät koulutusmateriaalin tuottamisessa ja koulutusvälineiden käyttämisessä. Osanottajien käsitys kouluttajan ja ohjaajan roolista syvenee erilaisten harjoitusten avulla. Koulutuksessa huomioidaan suunnittelua ja toteutus kestävän kehityksen ja esteettömyyden näkökulmasta.

Koulutuksen avainsisältöjä:

 • Aikuisten oppiminen
 • Erilainen oppija
 • Opettamisesta oppimisen ohjaamiseen
 • Kouluttajan roolit ja niiden roolin kehittyminen
 • Hyvän opintokokonaisuuden suunnittelu
 • Opetuksen tai ohjaamisen harjoittelu
 • Ryhmän ilmapiirin luominen
 • Arviointi

Koulutuksen lähipäivät ovat:

HUOM! Koska hallituksen asettamat rajoitteet koskien koulujen sulkemista koskee myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joudumme siirtämään koulutuksemme verkkoon ainakin kahden ensimmäisen lähiopetusjakson ajaksi, eli 20.-21.3. sekä 3.-4.4. Suunniteltu lähiopetus on siirretty Peda.net oppimisalustalle sekä Microsoft Teams webinaareiksi.

Lähipäivät alkavat perjantaisin klo 11.30 ja päättyvät lauantaisin klo 17 mennessä.

1. lähijakso on 20.-21.3.2020
2. lähijakso on 3.-4.4.2020
3. lähijakso 24.-25.4.2020

Lähipäivien väleissä on etäjaksot, joihin on hyvä varata työskentelyaikaa yhteensä päivän verran. Koulutuksessa käytetään peda.net-verkkoympäristöä.

Koulutukseen valitaan osallistujat hakemusten perusteella ja päätökset valinnoista lähetetään sähköpostitse 31.1.2020 kaikille hakijoille.

Koulutus on maksuton valituille osallistujille ja sen suorittamisesta saa todistuksen.

> Hae koulutukseen viimeistään 20.1.2020

> Katso video aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksista

> Koulutusajatuksemme

Lisätietoja :
koulutustuottaja Kristiina Sirola-Korhonen
krissu.sirola-korhonen@ksl.fi
040 684 1313

koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen
tarja.muukkonen@ksl.fi
050 594 2951