Aika ja paikka

 • maanantai 10.10. klo 14.00–17.00 Helsinki
 • perjantai 4.11. klo 9.00–13.00 Helsinki
 • torstai 17.11. klo 13.00–16.00 Helsinki

sekä itsenäinen työskentely Pedanet- oppimisympäristössä.

Lähiosuudet järjestetään Humakin tiloissa Haagassa, Helsingissä.

Hinta
Maksuton. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 5.10.2022

Koulutuksen kuvaus

Miten voit ohjaajana edistää osallisuutta, toiminnan saavutettavuutta ja oppimista erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä?

Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -koulutuksessa kehität tietojasi ja taitojasi moninaisuuden kohtaajana ja saavutettavuuden edistäjänä.

Koulutus koostuu kolmesta lähityöpajasta ja verkko-oppimateriaalin itsenäisestä opiskelusta työpajoja edeltävänä ja niiden välisenä aikana.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita

 • maahanmuuttaneiden vapaaehtoistoiminta ja osallisuus
 • sosiaalinen saavutettavuus: estävät ja edistävät tekijät
 • maahanmuuttaneiden rekrytointi vapaaehtoisiksi
 • antirasismi ja oman taustan tiedostaminen
 • kohtaamistaidot ohjaajan työkaluina
 • osaamisen tunnistaminen ja työkaluja osaamisen tunnustamiseen

Koulutuksesta saat valmiudet

 • Tunnistaa vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöjen merkityksen osallisuuden vahvistajina
 • Ottaa käyttöön keinoja edistää toiminnan sosiaalista saavutettavuutta
 • Esittää ideoita maahanmuuttaneiden mukaan saamiseksi vapaaehtoistoimintaan
 • Ymmärtää kohtaamistaitojen ja antirasistisen työotteen merkityksen ohjaustilanteissa
 • Soveltaa kohtaamistaitoja ja antirasistista työotetta ohjaajana
 • Kuvailla miten tukea, tunnistaa ja tunnustaa oppimista vapaaehtoistoiminnassa

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ohjaustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille, joilla ei ole vielä kovin pitkää kokemusta monikulttuurisesta ohjauksesta.

Koulutuksen jälkeen voit hakea digitaalista Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -osaamismerkkiä tekemällä verkko-oppimismateriaaliin liittyvät tehtävät Open Badge Factory -sivustolla.

Koulutus järjestetään osana Helsingin aikuislukion, Humakin ja KSL-opintokeskuksen toteuttamaa OppiJana-hanketta, joka edistää aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttaneiden nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Tutustu hankkeeseen sen verkkosivulla.

Kysy lisää

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 5.10.2022