Vuoden 2018 koulutuspalautteet jatkavat edellisvuosien ylistävää linjaa ja kertovat hyvin toteutetuista koulutuksista. Vastaajista jopa 91 prosenttia suosittelisi käymäänsä koulutusta muille varmasti ja kahdeksan prosenttia mahdollisesti.

– Odotin hyvää ja hyödyllistä koulutusta, mutta sain paljon enemmän. Haluaisin kovasti antaa hyödyllistä kritiikkiä, mutta en keksi mitään kehitettävää, koulutuspalautteessa kommentoitiin.

Vastaajista liki 80 %:a koki saaneensa hyödyllisiä tietoja ja taitoja yhdistys- ja järjestötoimintaan, 43%:a työelämään ja 23%:a yksityiselämään.

”Vilkas keskustelu, opin siitä.”

Palautteissa arvostettiin erityisesti koulutuksien hyvää tunnelmaa sekä avointa ja sallivaa ilmapiiriä. Ryhmässä keskustelu ja työskentely edistävät monien mielestä oppimista.

– Yhdessä tekeminen on tärkeimpiä koulutusmetodejamme. Kannustamme kouluttajiamme hyödyntämään kriittistä pedagogiikkaa ja vertaisoppimista. Kouluttaja ei luennoi yksin luokan edessä, vaan osallistujien oma kokemus ja osaaminen on aina avainasemassa, sanoo KSL-opintokeskuksen koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen.

”Kouluttaja ei päästänyt vähällä. Sai kaikki osallistumaan.”

Yhteishengen lisäksi myös kouluttajat ovat keränneet erityismainintoja. Kouluttajapalautteen keskiarvo oli 4,7 asteikolla 1-5.

– Palautekyselyn vastaajissa kouluttajiamme luonnehdittiin helposti lähestyttäviksi, innostaviksi ja asiantunteviksi, Muukkonen iloitsee.

 Palaute mahdollistaa paremman koulutuksen 

KSL-opintokeskuksen koulutuspalaute kerätään avointen ja tilauskoulutusten osallistujilta.

– Otamme kaiken saamamme palautteen huomioon toimintamme kehittämisessä. Jokaisesta saadusta palautteesta otetaan opiksi, niin positiivisesta kuin negatiivisestakin.

Vuoden 2018 koulutuspalautteeseen vastasi 427 osallistujaa. Palautteiden keskiarvo oli 4,6, kun se edellisenä vuonna oli 4,5.

> Anna palautetta koulutuksistamme

Kaikki koulutuskalenterin koulutukset ovat maksuttomia Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n jäsenille.

> Tutustu koulutuskalenteriin 

Kuva: Poliitikkokoulu 2018