Uudella kotoutumiskurssillamme suomen kieltä ja lukutaitoa opiskelevat kotoutujat tutustuvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin toiminnallisesti. Helsingissä kevään aikana toteutettava koulutus toteutetaan yhteistyössä Laajasalon opiston kanssa.

Kotoutumiskurssin ensimmäisellä viikolla opiskelijat Irakista, Nepalista ja Pakistanista järjestivät luokassaan presidentinvaalit. Ehdokkaisiin tutustuttiin ensin vaalimainosten ja kampanjavideoiden avulla, jonka jälkeen tila järjestettiin vaalihuoneistoksi. Vaalitoimitsijat tarkastivat äänestäjien henkilökortit ja leimasivat äänestysliput ennen niiden pudottamista uurnaan.

Kurssin yhteiskunta- ja osallisuustaitojen kouluttaja Heidi Leino kertoo ryhmän vaalipäivästä.

– Äänestyskäytännöt olivat tuttuja osalle opiskelijoista, mutta toiset eivät olleet koskaan äänestäneet missään maassa. Ääntenlaskun jälkeen erityisesti ryhmän naiset juhlivat vaalin voittajaa, joka oli Tuula Haatainen. Vaalikokemus luokassa herätti kiinnostusta suomalaista poliittista järjestelmää kohtaan.

Kurssin ensimmäiset viikot ovat olleet avartavia sekä kouluttajille että opiskelijoille.

– On mahtavaa nähdä, kuinka monet luku- ja kielitaidoltaan heikommat opiskelijat alkavat loistaa toiminnallisessa opetuksessa. Kielitaidon taso ei olekaan ylitsepääsemätön este, kun tilanne mahdollistaa monipuolisemman vuorovaikutuksen. Opiskelijat ovat hyödyntäneet sosiaalisia kykyjään ja neuvokkuuttaan, kun kyseessä on ollut esimerkiksi ryhmän toiminnan organisoiminen, suomalaisen kansanlaulun opetteleminen tai opiston kehitysvammaisten opiskelijoiden kohtaaminen.

Kevään aikana kurssilaiset tutustuvat suomalaisiin yhdistyksiin, ammattiliittoihin, kunnanvaltuustoon ja työelämän käytäntöihin. Lisäksi jokainen opiskelija valitsee itseä kiinnostavan paikan, jossa hän tekee vapaaehtoistyötä.

Kuvat: Heidi Leino

Lisätietoja KSL-opintokeskuksen ja Laajasalon Opiston koulutuksesta: koulutussuunnittelija Heidi Leino, heidi.leino@ksl.fi tai 050 366 6732.

Lisätietoja Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -yhteishankkeesta: kehityspäällikkö Anna Kirstinä, anna.kirstina@ksl.fi tai 050 306 6720.