Järjestöjen KSL-opintokeskuksen kurssituella toteuttamista opetustunneista noin kolmannes käytettiin erityisryhmille suunnattuihin kursseihin. Erityisryhmistä eniten kursseja järjestettiin ikäihmisille, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja maahanmuuttajille.

– Erityisryhmille suunnatut kurssit toteuttavat vahvasti KSL-opintokeskuksen yhteiskunnallista tehtävää. Neljännes kursseista toteutti ensisijaisesti yhteiskunnallisen oppimisen tavoitetta, sanoo kurssisihteeri Tiia Kontkanen.

Kursseja järjesti 91 eri järjestöä, joiden kanssa yhteistyössä toteutettiin viime vuonna 587 kurssia, joihin käytettiin yhteensä yli 16 176 opetustuntia. Yksi opintotunti on 45 minuuttia.

Eniten kursseja järjestivät taide- ja kulttuurijärjestöt, ja kurssien suurin aihealue olikin kädentaidot. KSL:n jäsenjärjestöt käyttivät 22 prosenttia kurssitunneista. Jäsenjärjestöistä suurimpia kurssijärjestäjiä olivat Eläkeläiset, Seta ja sen Transtukipiste sekä Tukihenkilötyö.

– KSL-kurssituen avulla tuemme järjestöjen omia kursseja, joilla järjestöt kehittävät toimintaansa kouluttamalla muun muassa jäseniään, vapaaehtoisiaan ja työntekijöitään. Taloudellisen tuen lisäksi tarjoamme järjestöille pedagogista tukea: apua kurssisuunnitteluun ja menetelmien valintaan, koulutusta ja tukiaineistoja.

> Tutustu viime vuonna toteutettuun opiskelijakyselyyn
> Lue lisää kurssituen hakemisesta

Lisätietoja: kurssisihteeri Tiia Kontkanen, tiia.kontkanen@ksl.fi, 040 669 4663.