KSL-opintokeskuksen julkaisu Kestävä kunta – Hyvän kuntatalouden perusteet on perusteellinen johdatus kuntatalouteen ja sen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opus koostuu kuudesta artikkelista, jotka lähestyvät kuntataloutta eri näkökulmista.

Tampereen kaupunginvaltuutettu ja vasemmiston varapuheenjohtaja Minna Minkkinen antaa tekstissään tuhdin tietopaketin aloittelevalle kuntavaikuttajalle. Niin ikään tamperelainen valtuutettu Mikko Aaltonen johdattelee vasemmistolaisen kuntatalouden kiemuroihin, joensuulainen Alia Dannenberg korruptioon ja sen torjuntaan.

Muissa artikkeleissa tarkastellaan kuntien ilmastotoimia, sukupuolitietoista budjetointia sekä kuntien elinvoimaa. Tärkein viesti on, että kuntatalous on kaikkien opittavissa.

Kestävä kunta – Hyvän kuntatalouden perusteet on julkaistu yhdessä ajatuspaja Vasemmistofoorumin kanssa ja se jatkaa KSL:n yhteiskunnallisten julkaisujen sarjaa.

Voit ladata julkaisun maksutta täältä.