Kategoria: Yleinen

Kaikki, joka ei ole missään muualla

Kriittinen piste on Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston, Kansan Sivistystyön Liiton, Kulttuurivihkojen, Vasemmistolinkin, Vasemmistofoorumin ja Vatakin yhdessä järjestämä kaikille avoin keskustelutilaisuuksien sarja. Tapahtuman tarkoituksena on toimia epämuodollisena yhteiskunnallisen keskustelun foorumina, jossa vasemmistolaisen liikkeen kannalta kiinnostavat kysymykset ovat keskiössä. Kriittinen piste kokoontuu syksyllä 2010 KokoTeatterin kahvilassa. Kriittisen pisteen tulevia teemoja ovat syksyllä finanssitalous ja talousdemokratia (15.11.), työtaistelut (29.11.)

Lue lisää

  Yrittäjyyden peruskurssi maahanmuuttajille Koulutus on suunnattu yrityksen perustamista suunnitteleville maahanmuuttajille, joilla on hankittuna jonkin ammatin osaaminen ja vähintään auttava suomen kielen taito. Koulutuksen tavoite Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille tietoa ja osaamista työllistyä oman yrityksen kautta. Yritys voi olla yksityinen yritys tai yhteisyritys. Koulutuksen teemoja Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys Yritysmuodot Omien tuotteiden, palvelujen ja osaamisen

Lue lisää

Pienosuuskuntien toimihenkilöiden ja johdon ammatillinen lisäkoulutus   13.11.2008 – 12.11.2009    Koulutus on suunnattu erityisesti palvelu- ja rakennusaloille   Koulutuksen tavoite   Koulutuksen tavoitteena on, että osuuskunnissa osataan toimia sidosryhmiemme (ammattiliitot, Kela, vakuutusyhtiöt, verottaja, tilintarkastajat ja tietysti asiakkaat) kanssa yhteistyössä siten, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Koulutuksen teemoja Yhteistyö sidosryhmien kanssa Osuuskunnan velvollisuudet työnantajana/osuuskuntalaisen sosiaaliturva

Lue lisää

Yhteiskunnallinen opinto-ohjelma Yhteiskunnallisessa opinto-ohjelmassa perehdytään ammattiyhdistysliikettä koskettaviin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Opinnoissa pyritään kartoittamaan meneillään olevia yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutosprosesseja erityisesti ay-liikkeen toimijoiden näkökulmasta. Ajankohtaisen tason rinnalla opinnoissa syvennytään myös ammattiyhdistysliikkeen aatehistorialliseen taustaan. Opinnoissa pohditaan muun muassa ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuuden strategioita, ongelmia ja poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Koko opinto-ohjelma toteutetaan verkko-opiskeluna. Opinnot koostuvat oppimistehtävistä ja verkkokeskusteluista. Oppimateriaali sisältää

Lue lisää

Otamme vastaan vuoden 2009 kurssitilityksiä tammikuun loppuun asti. Tämän jälkeen tulleita viime vuoden kurssitilityksiä emme voi ottaa vastaan. Hyvää alkanutta vuotta! Kurssisihteerit

Lue lisää

Asumisen akatemia on Vuokralaisten Keskusliiton, KSL:n ja Yhteiskunnallisen opiston yhteistyöllä tuotettu asukas- ja vuokralaisaktivistien koulutuspaketti. Lisätietoja koulutuspaketin sisällöstä löydät VKL:n omilta sivuilta: www.vuokralaistenkeskusliitto.fi. Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto toteuttanut Helsingin kaupungin vuokralaisyhdistyksen kanssa Asumisen Akatemian jo neljään kertaan. Yhteyshenkilöt: rehtori Ari Myllyviita, Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto, Asumisen_akatemian_kaytannon_toteutusmalli (pdf) Asumisen_akatemia_esite (pdf)

Lue lisää

Opetusministeriö on myöntänyt KSL:lle 7000 euron avustuksen Radio Rainbown kehittämiseen. Radio Rainbow on monikuttuurinen radiohanke ja osa KSL radion 100,3 toimintaa. Se kokoaa erilaisia maahanmuuttajayhteisöjä toteuttamaan radiotoimintaa omilla ehdoillaan.

Lue lisää

Värjäämme, maalaamme, muovaamme, rakennamme leijoja luovasti. Leiri huipentuu karnevaaleihin, joissa lentävät itse tehdyt leijat, soivat sateenkaarirummut, räiskyvät värit ja pulppuaa ilo. Olemme ulkona sekä sisällä, joten mukaan säähän ja tekemiseen sopivat vaatteet.        Leirillä tarjotaan runsas välipala. Ohjaajina toimivat kädentaidon opettaja Hannele Vuosara, kuvataiteilija Silja Kejonen ja harjoittelija Irina Lantto. Kurssimaksu 50 €. Mukaan mahtuu 15 lasta.

Lue lisää