Kategoria: Päättyneet hankkeet

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen avulla auttaa aloittelevia yrittäjiä ammattitaitoisemmiksi ja osaavammiksi yrittäjiksi. Tavoitteena on erityisesti, että yrittäjät ymmärtävät yhteiskunnallisen yrityksensä erityispiirteet. Hankkeen aikana toteutetaan pilottikoulutus syksyllä 2013. Koulutukseen toivotaan osallistujia sellaisten yritysten joukosta, jotka ovat vast’ikään saaneet Suomalaisen Työn Liiton myöntämän yhteiskunnallisen yrityksen merkin. MYYRÄ-hankkeessa kehitetään yrityskoulutuksenpedagogiikkaa flipped class room-ajatuksen mukaisesti. Siinä lähiopetuspäivät käytetään opiskelijoiden

Lue lisää

Kansan Sivistystyön Liitto koordinoi ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvää hanketta, jossa koulutuksen avulla kehitetään aloittelevien osuuskuntayrittäjien ammattitaitoa ja osaamista. Laajemmin ajatellen ovat hyvin menestyvät osuuskunnat hankkeen tavoitteena. Hankkeen aikana toteutetaan pienimuotoinen pilottikoulutus. Pilottikoulutuksen taustalla on yhteisötalouskoulutuksen HESSU-hanke, joka päättyi vuoden 2010 lopussa. OSUVA-hankkeessa pilotoidaan HESSU-hankkeessa tuotettua työkalua, joka on tarkoitettu opettajien tueksi henkilöstöomisteisten

Lue lisää

Erityisohjauksen paja -verkkosivusto on suunnattu kaikille aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville opettajille, kouluttajille ja ohjaajille. Sivusto tarjoaa tietoa aikuisten oppimisesta, oppimisvaikeuksista ja opiskelijoiden tukemisesta. Erityisohjauksen paja on vertaistuen verkosto ja tietopankki. Avoin ja maksuton palvelu mahdollistaa aikuiskouluttajien osaamisen jakamisen. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat osallistua sivustolla julkaistavan aineiston tuottamiseen ja muokkaamiseen. Erityisohjauksen pajassa voi keskustella ja jakaa kokemuksia,

Lue lisää

Maahanmuuttajat ja suomalaisen työelämän arki oli koulutushanke, jolla pyrittiin helpottamaan maahanmuuttajien sijoittumista suomalaiseen työelämään. Kansan Sivistystyön Liiton ja Rakennusliiton yhdessä toteuttaman koulutuksen aikana järjestettiin lähitapaamisia kesän 2010 aikana. Koulutuksen keskiössä olivat suomalaisen työelämän arki, ammattiyhdistysliike ja vaikuttaminen työssä ja työpaikalla. Koulutuksessa oli mukana kymmenen maahanmuuttajataustaista rakennusliittolaista. Hanke oliopetushallituksen rahoittama. Tiedustelut: kehityspäällikkö Tarja Muukkonen tarja.muukkonen(at)ksl.fi p.

Lue lisää

Kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen ja sosiaalisten yritysten osaaminen  KAASO oli Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää edistävä projekti. Hanke oli kaksivuotinen ja päättyi 2008. Hankkeen aikana on tuotettu koulutuksia (ammatillisen lisäkoulutuksen sivuilta löytyy tietoa näistä koulutuksista) ja materiaalia. Erityisinä kohderyhminä olivat henkilöstöomisteisten yritysten vastuujäsenet, nuoret yrittäjiksi aikovat, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen henkilöstö, maahanmuuttajat sekä työntekijät, joilla on ollut erityisiä vaikeuksia elämän- ja /

Lue lisää

KSL toimi koordinaattorina yhteisötaloutta tukeneessa HESSU-hankkeessa. Hankkeen puitteissa tuotettiin yhteisötalouden toimijoille, osuuskunnille ja yhteiskunnallisille yrityksille soveltuvan koulutuksen tukimateriaalia opettajille. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota erityisesti yhteisötaloudelle ominaisen yrittäjyyden yhteisölliseen ja sosiaaliseen erityisluonteeseen. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Coop Finland ry, Osuuskunta Sataosaajat, Sosiaalisen yritystoiminnan foorumi SYFO Oy, Helsingin yliopisto (Ruralia-instituutti), Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak sekä Kankaanpään opisto. Asiantuntijakumppanina oli myös Idekoop osuuskunta. Hanke alkoi

Lue lisää