Kategoria: Hankkeet

Järjestämme IlmastoAreenan Ilmastonmuutos vs korona -verkkotapahtumassa Jalanjälkeni-käsityöaktivismityöpajan tiistaina 6.10. Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten nämä kaksi kriisiä kohtaavat ihmisten elämässä. Työpajassa pohditaan käsityöaktivismin keinoin keskustelutilaisuuden teemoja, miten valinnoilla ja päätöksillä voidaan vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen ja maapallon hyvinvointiin.

Lue lisää
Osuuskuntaunelma toimivaksi liikeideaksi -hankkeessa rakennetaan verkkoympäristössä toimiva osuuskuntakoulutus, jonka aikana osallistujat saavat perustiedot osuuskunnan toiminnasta ja osuuskuntalaista muotoilevat osuuskuntaideansa realistisesti toteutettavaan ja ajatuksellisesti jäsentyneeseen muotoon saavat valmiudet yrityksen rekisteröimiseen, vakuuttamiseen sekä taloushallinnon järjestämiseen. Koulutuksessa opitaan muun muassa se, millainen osuuskunta on yritysmuotona, osuuskuntalain perusteita, osuuskuntaunelman muotoilua toimivaksi liikeideaksi, yrityksen työnantajavelvoitteita ja -vastuita sekä osuuskunnan hallinnon
Lue lisää
Kansan Sivistystyön liitto KSL ry ja Työväen Sivistysliitto TSL ry jatkavat yhteistyössä vuonna 2014 aloitettua toimintaa työelämän koulutusneuvojatoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tavoitteena on edistää työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä lisäämällä työelämän koulutusneuvojien määrää, vahvistamalla toiminnan tunnettuutta sekä tarjoamalla työelämän koulutusneuvojille ajankohtaista tietoa toimintansa tueksi. Lisäksi halutaan tukea erityisesti sellaisia työntekijöitä, jotka elävät muutostilanteessa työpaikallaan. Tätä tarkoitusta varten
Lue lisää
Kuntafoorumi-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa vasemmistolaisten valtuutettujen ja muiden kunnallisten luottamushenkilöiden osaamista ja tietämystä liittyen kuntatalouteen ja kuntatason ajankohtaisiin uudistuksiin. Valtakunnallinen kuntavaikuttajien foorumi edistää valtuutettujen verkostoitumista. Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana Osuuskunta Tradekan tuella.  Lisätietoja: pääsihteeri Anneliina Wevelsiep anneliina.wevelsiep@ksl.fi
Lue lisää
Oppimisvaikeudet työelämässä Nordplus Voksen -hanke 2013 - 2015 Nordplus Voksen -hanke toteutetaan yhteispohjoismaisena hankkeena, jossa mukana ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Islanti. Suomessa hanketta koordinoi Työväen sivistysliitto TSL, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Tarkoitus on verrata näiden neljän maan välillä: miten työpaikoilla tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia miten ne ilmenevät,
Lue lisää

Hankkeen tavoitteena on tarjota monimuotoisia oppimiskokemuksia oppimisvaikeuksista kärsiville. Myönteiset oppimiskokemukset vähäntävät alisuoriutumista ja tätä kautta mahdollistuu yksilön oppimispolun löytäminen ja jatkaminen. Hankkeessa tullaan julkaisemaan opas oppimisvaikeuksia kokevien ohjaamiseen. Oppaassa annetaan käytännön ohjeita mm. tilajärjestelyihin, ohjaustapoihin, ohjeiden ja tehtävien antamiseen.  KSL järjestää verkkokurssin oppimisvaikeuksien kohtaamisesta opetustilanteissa keväällä 2014. Kurssimateriaalina tulee olemaan yllä mainittu opas. Kurssi on

Lue lisää