Kategoria: Koulutukset

Koulutuksessa tutustutaan tärkeimpiin seikkoihin, jotka tulee ottaa huomioon, kun yhdistys toimii työnantajana. Päivän aikana käydään läpi, mitkä lait, asetukset, määräykset ja sopimukset (myös paikalliset) määrittelevät ja raamittavat yhdistystä työpaikkana. Lisäksi tarkastellaan työnantajan vastuita ja velvollisuuksia sekä hyviä käytäntöjä.

Lue lisää

Koulutuksen aikana pureudutaan yhteisön nykytilan arviointiin, toiminta-ajatukseen, näkemykseen tulevaisuudesta sekä arvoihin. Prosessi etenee alkukartoituksista ja -analyyseista strategisiin päämääriin ja toiminnan painopisteisiin. Lähipäivät ajoittuvat useammalle kuukaudelle, jotta yhteisössä jää aikaa työskentelylle.

Osallistu koulutukseen: 29.10.2016, 14.1. & 25.3.2017, Helsinki

Lue lisää