Kategoria: Ajankohtaista

Koulutustuottajamme Tiia Kontkasen opinnäytetyö ”Järjestöt osaamisensa määrittäjinä vai osaaminen järjestöjen määrittäjänä? Kolmannen sektorin organisaatioissa syntyvä osaaminen, osaamisvaatimukset ja osaamisen validointi” valmistui keväällä HUMAKissa. Opinnäytetyötä varten Kontkanen kutsui eri opintokeskusten jäsen- ja yhteistyöjärjestöjä osallistumaan kysely- ja ryhmähaastatteluilla toteutettuun tutkimukseen.

Lue lisää

Kolmannen sektorin järjestökenttä on pitkään ollut muutoksessa, jossa järjestöjen toimintatavat muuttuvat ja yhteiskunnan sektoreiden rajat hämärtyvät. Perinteiset järjestöjen toimintaa luonnehtivat ominaisuudet, kuten yleishyödyllisyys, vapaaehtoisuus ja aatteellisuus joutuvat muutosten puristukseen järjestöjen joutuessa omaksumaan yhä enemmän palvelutuotannon keinoja. Järjestöissä syntyvää osaamista tarkasteltaessa esiin nousee sekä perinteiselle järjestötoiminnalle merkityksellisiä osaamisia että osaamistarpeita ja -vaatimuksia.

Lue lisää

Ajankohtaiseen keskusteluun osaamisesta liittyy kiinteästi sen tunnistaminen ja tunnistaminen, jotka osaltaan auttavat hahmottamaan itse osaamisen käsitettä. Emme läheskään aina tunnista omaa osaamistamme, varsinkin jos se on syntynyt arjessa tai epävirallisissa oppimistilanteissa. Mitä siis tarkoitetaan osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella?

Lue lisää

Reilu siirtymä ja työn murros -webinaarisarjassa käsitellään ympäristön, työn ja hyvinvoinnin kysymyksiä hyvinvointivaltion, kuntien, elinkeinorakenteen ja ammattiyhdistysliikkeen näkökulmista. Keskustelijoina on joukko asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Lue lisää

Osaamisella voidaan tarkoittaa erilaisia asioita, kuten oppimisen paikkojen laajempaa tunnistamista, oppijan suhdetta opittavaan asiaan tai osaamiseen liittyvää poliittista ja yhteiskunnallista ohjausta. Keskustelu osaamisesta ja sen merkityksistä tulevat vaikuttamaan niin KSL-opintokeskuksen toimintaan kuin kolmannen sektorin järjestöihinkin.

Lue lisää