”Ajatella” kirjaili Janita Perttula #Suomilupaus -hankkeen pahvikylttiin, joka oli opintokeskuksemme Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden hanke. Hankkeen työpajoissa kirjailtiin langoilla pahvikyltteihin Suomelle valoisampia tulevaisuuden näkymiä käsityöaktivismin keinoin. Perttula halusi kyltillään ilmaista huolensa sosiaalisen median kärjistyneestä keskustelukulttuurista ja kannustaa ihmisiä ajattelemaan asioita laajemmassa perspektiivissä.

Käsityöaktivismi viittaa muutosta tavoittelevaan kansalaisaktivismiin, jonka ilmaisumuotona toimii käsityö (Perttula 2018). KSL on ainoa opintokeskus Suomessa, joka on toteuttanut kulttuuriaktivismia käsityöaktivismin muodossa.  Matalan kynnyksen työpajoissa pääpaino on ollut yhteisöllisyydessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Perttula on kasvatustieteiden maisteri ja käsityönopettaja. Hän on kirjoittanut käsityöaktivismista mieleenpainuvan artikkelin Käsityöaktivismi osallistaa ja aktivoi ajattelemaan Aikuiskasvatus -lehteen (2/2018). Artikkelia työstäessään Perttula tutustui käsityöaktivismin muotoihin meillä ja maailmalla.

Perttula käsitteli tekstissään Huuda huovuttamalla -työpajaamme (2016), jonka tarkoituksena oli saada osallistujia ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin käsityöaktivismin avulla. Työpajan järjestäjä oli Kansan Sivistystyön Liitto yhteistyössä Taito Keski-Suomen kanssa. Työpajan vetäjä ja koko kulttuuriaktivismin alullepanija, KSL:n kulttuurituottaja Jutta Lithovius, kertoi meille, mistä hänen mielestään työpajassa vallinnut yhteisöllinen henki muodostui.

-Olimme tehneet aika hyvin kohdennetun kutsukirjeen työpajojen osallistujille. Osallistujien ikähaarukka oli iso ja kaikilla oli erilaiset kokemustaustat. Toisille käsityöaktivismi ilmaisumuotona oli tuttu, toisille ei. Lähdimme työpajassa liikkeelle yhteiskunnallisesta keskustelusta ja pajassa vallitsi ihana kiireettömyyden tunnelma. Viikonlopun aikana tehdyistä töistä tuli todella upeita ja vaikuttavia. Kulttuuri on ehdottomasti keskustelun väline!

Soitimme Perttulalle ja kysyimme hänen ajatuksiaan käsityöaktivismin vaikuttavuudesta.

Millaisena näet käsityöaktivismin Suomessa?

-Suomessa se toimii, täällä on hirveästi käsityöntekijöitä, pitkät perinteet ja isot harrastajaryhmät. Sosiaalisessa mediassa tulee nykyään jatkuvasti käsityöaktivismijuttuja vastaan. Kaikki pehmeä aina herättää huomiota. Uskon, että se on kohtalaisen vaikuttava ja positiivinen keino – istuu hyvin suomalaiseen kulttuuriin.

Mikä toteutetuista käsityöaktivismin kampanjoista on ollut sinua itseäsi koskettavin?

-Minulle jäi mieleen Yhdysvalloissa tehty AIDS-tilkkupeitto, joka oli Nobel-ehdokkaanakin. Siinä huomasi, kuinka isoon asiaan tällä voidaan vaikuttaa ja millaisessa mittakaavassa.

Kuinka nuoria saataisiin kannustettua käsityöaktivismin pariin? Uskotko, että yleinen käsityötrendi voisi vaikuttaa positiivisesti tämän toimintamuodon leviämiseen?

-Uskon kyllä. Aiheen tosin pitäisi olla nuorten omaa elämää koskettava ongelma tai epäkohta, kuitenkin joku helposti lähestyttävä. Aikuisten ei tule tyrkyttää heille tärkeitä asioita vaan nuorten täytyy saada itse pohtia, mikä on heille tärkeää. Käsityöntunnit ovat oivallisia paikkoja keskustelulle, sillä ilmapiiri on usein erilainen kuin muilla tunneilla. Uudessa opetussuunnitelmassa on hyvin otettu huomioon vuorovaikutteiseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen ajatteluun kannustavat näkökulmat, nyt vaan tarvitaan osaamista ja luovuutta suunnitelmien jalkauttamiseen.

KLS-opintokeskuksen kulttuuritoiminta perustuu kulttuuriaktivismiin: se on yhteiskunnallisesti kantaaottavaa kulttuuria, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua. Järjestöille kulttuuriaktivismi on mahdollisuus saada uutta näkökulmaa ja erilaisia luovia tapoja vaikuttamistyöhön, esimerkiksi työpajojen, tapahtumien ja hankkeiden merkeissä. Teemme monenlaista yhteistyötä kulttuuriaktivismin saralla, esimerkiksi tänä vuonna toteutetut draamatyöpajat ja Laulu ottaa kantaa -konsertit sekä työpajat.

Haluatko lukea Janita Perttulan kirjoittaman Aikuiskasvatus-lehden Käsityöaktivismi osallistaa ja aktivoi ajattelemaan -artikkelin? Tilaa maksutta lehti KSL-opintokeskuksesta. Lehteä riittää viidelle ensimmäiselle tilaajalle. Kyselyt lehdestä sähköpostitse tiedottaja@ksl.fi.

> Osta Aikuiskasvatus 2/2018