Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen ja muiden digitaalisten palvelujen helppoa ja sujuvaa käyttöä kaikille. Saavutettavuus ja esteettömyys ovat rinnakkaisia termejä. Käsitettä esteettömyys käytetään tuotteiden, laitteiden, palvelujen sekä fyysisen ympäristön sujuvan ja helppokäyttöisyyden yhteydessä. Käytettävyys on saavutettavuuden alakäsite, joka vastaa kysymykseen: Kuinka hyvin sivuja pystyy käyttämään? Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella Kansan sivistystyön liiton sivujen saavutettavuutta näkövammaisen käyttäjän näkökulmasta.

Mitä verkkosivujen saavutettaviksi tekeminen edellyttää?

Sivujen selkeä rakenne ja ymmärrettävä kieli ovat välttämättömiä edellytyksiä saavutettavien verkkosivujen käytettävyyden kannalta. Näkövammainen käyttäjä käyttää verkkosivuja näppäinkomennoilla. Tämän takia verkkosivujen on tärkeää olla tekstimuotoisia sekä ei-graafisia. Linkkien, painikkeiden ja lomakekenttien on tärkeää olla tekstimuodossa, jotta näkövammainen henkilö voi avata linkit enterillä, liikkua lomakekenttien välillä sarkaimella, kirjoittaa lomakekenttiin sekä ruksia painikkeita välilyönnillä. Sivujen navigointi tapahtuu nuolinäppäimillä. Otsikoiden selaaminen taas tapahtuu h.kirjaimella. Nämä edellä mainitut näppäimet korvaavat hiiren käytön. Sivujen selkeä rakenne, yksinkertaisuus sekä ymmärrettävä kieli ovat myös saavutettavien verkkosivujen toimivuuden välttämättömiä edellytyksiä.

Kansan sivistystyön liiton sivuilla toteutuvat nämä kaikki saavutettavien verkkosivujen käytön edellytykset. Sivujen rakenne on selkeä ja sivujen sisältö on yksinkertainen. Käytetty kieli on selkeää ja sivuilla pystyy liikkumaan näppäinkomennoilla. Kaikki linkit aukeavat enterillä nimensä mukaisiin kohtiin, sivuja pystyy navigoimaan nuolinäppäimillä, otsikoiden välillä pystyy liikkumaan h-kirjaimella.

Verkkosivujen saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä

Käytettävyys, tuloksellisuus, tehokkuus ja miellyttävyys ovat verkkosivujen saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mikäli verkkosivua pystyy käyttämään sujuvasti, se luokitellaan käytettäväksi. Miellyttävyys määrittää, kuinka vaivatonta sivun käyttö on. Mitä vaivattomampaa käyttö on, sitä miellyttävämpää verkkosivuja on käyttää. Tehokkuus tarkoittaa ajan käyttöä sivuilla liikkumisessa. Mitä vähemmän aikaa kuluu verkkosivuilla liikkumiseen, sitä tehokkaammat ne ovat. Tuloksellisuus tarkoittaa lopputuloksen onnistumista. Mikäli tavoiteltu toimenpide sivuilla on sujunut onnistuneesti, tuloksellisuus on toteutunut.

Saavutettavien verkkosivujen hyötyjä

Kansan sivistystyön liiton sivut ovat esimerkki erittäin saavutettavista verkkosivuista. Käytettävyysnäkökulman kannalta sivut ovat erittäin helppokäyttöiset. Miellyttävyyden kannalta sivuja on niiden selkeyden ja yksinkertaisuuden kannalta miellyttävää lukea. Tehokkuusnäkökulmasta sivut saa käytyä läpi kohtuullisen ajan puitteissa. Tuloksellisuus toteutuu hyvin, sillä sisällöstä saa hyvin selville, mikä Kansan sivistystyön liitto on, mitä organisaatiossa tehdään ja mitkä ovat sen tavoitteet.

Kun verkkosivut ovat saavutettavat, Kansan sivistystyön liitto toteuttaa periaatettaan: ”Jokaisella on vapaus oppia”. Saavutettavat verkkosivut ovat kaikille avoimen oppimisen toteutumisen edellytys. Kun saavutettavuus verkkosivuilla toteutuu, siitä hyötyvät kaikki käyttäjät.

Sivujen luettavuus

H-kirjain on näppäin, jolla näkövammainen käyttäjä selaa otsikoita. Kansan sivistystyön liiton sivuilla otsikot ovat loogisessa järjestyksessä ja niiden välillä pystyy liikkumaan h-kirjaimella. Otsikot ovat myös nimensä mukaisesti, mikä helpottaa otsikoiden selaamista, kun tietää olevansa oikeassa kohdassa. Oikea otsikko löytyy helposti, eikä h-kirjainta tarvitse painaa kuin kaksi kertaa. Tämä tehostaa sivujen selaamista. Päälinkit ovat allekkain, samoin päälinkkien alapuolella olevat alalinkit ovat allekkain. Tämä helpottaa sivujen rakenteen selaamista. Ainoa heikommin saavutettava kohta on videosivusto vimeo. Videoita pystyy kyllä katsomaan saavutettavasti, mutta niitä joutuu hetken aikaa etsimään. Tämä vie enemmän aikaa palvelussa liikkumisessa, kuin muualla sivuilla liikuttaessa. Videot ovat useamman napin painalluksen takana kuin muut linkit sivuilla. Tämä heikentää vimeon helppokäyttöisyyttä.

Kansan sivistystyön liiton sivut ovat erittäin saavutettavat. Toivon sivujen rakenteen ja elementtien säilyvän jatkossakin nykyisellään. Mikäli sivuja joskus muokataan, on tärkeää, että edellä mainitut tekijät huomioidaan sellaisessa tilanteessa.

Lisätietoja verkkosivujen saavutettavuuteen liittyen saat koulutussunnittelija Tuike Merisaarelta puhelimitse 050 309 7864 ja sähköpostitse tuike.merisaari@ksl.fi