KSL on toteutti vuonna 2012 Järjestöjen tulevaisuus 2022 -kyselyn, jonka pohjalta toteutettiin viime vuonna kysely. Kyselyssä selvitettiin millaisia kansalaistoiminnan muotoja Suomessa on 2020-luvulla. Tutkimus toteutettiin asiantuntijapaneelina, jossa asiantuntijoina olivat eri järjestö- ja kansalaistoiminnan sektoreiden edustajia.

Kyselyn perusteella tuli ilmi, että tulevaisuudessa tulevat pärjäämään söpöt ja hyvin brändätyt järjestöt, joilla omavarainhankinta on kunnossa ja jotka tarjoavat kiinnostavaa toimintaa. Näkyvissä on, että julkinen rahoitus vähenee huomattavasti, mikä aiheuttaa suuria paineita järjestöille omaan varainkeruuseen. Toiminnasta haetaan pysyvyyden ja jatkuvuuden sijasta erityisesti mahdollisuutta vaikuttaa itseä kiinnostaviin asioihin. Yhä suurempi merkitys sekä rahoituksen että toimijoiden saamiseksi tulee olemaan yhdistysten sekä vapaan kansalaistoiminnan imago, kyky markkinoida itseä ja vedota ihmisten tunteisiin.

Ihmisten aktiivisuus osallistua yhdistys- sekä vapaaseen kansalaistoimintaan tulee jatkossakin olemaan hyvin korkea, vaikka sitoutuneisuus yksittäiseen yhdistykseen vähenee. Ihmiset vaihtavat jäsenyyksiään kulloisen toiminnan kiinnostuksen mukaan.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan, kylä- ja kaupunginosa-, urheilu- ja liikunta- sekä vapaa-aika- ja harrastusyhdistykset tulevat lisääntymään. Sen sijaan uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset yhdistykset, poliittiset yhdistykset, maanpuolustus- ja rauhanjärjestöt, ammattiyhdistykset sekä nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt tulevat vähenemään.