Miten edetä, kun kaksi vastakkaista mielipidettä ovat järkähtämättömiä? Miten tällainen vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan? Löydämmekö yhdessä keinoja, joilla tilanteita voisi edistää ja helpottaa erilaisten mielipiteiden kohtaamista? Järjestämme syyskuussa Helsingissä ja Tampereella -draamatyöpajat, jossa tutkimme yhdessä vastakkainasettelua ja sen ilmenemistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa.

Draamatyöpajassa pääset aitiopaikalta rakentamaan sivistyksen siltaa ja olet omalta osaltasi tuottamassa keinoja, joilla pystyisimme kohtamaan toisemme hyvässä hengessä erilaisista mielipiteistä huolimatta. Päivän sisältö opettaa kykyä heittäytyä yllättäviin tilanteisiin omana itsenään ja toimii mahdollisuutena ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Uskallat mennä entistä paremmin ongelmaa kohti pakenemisen sijaan. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa esiintymiskokemusta.

Työskentelyä ohjaavat Tiina Flygare, Anu Mäki ja Krissu Sirola-Korhonen.

Työpaja on osa KSL-opintokeskuksen SivistysSilta-kulttuuriaktivismihanketta, joka kannustaa toisten ihmisten mielipiteiden kunnioittamiseen sekä sivistyneeseen keskustelukulttuuriin.

> Lue lisää ja ilmoittaudu 15.9. pidettävään Helsingin draamatyöpajaan 

> Lue lisää ja ilmoittaudu 22.9. pidettävään Tampereen draamatyöpajaan

> Tutustu SivistysSilta-kulttuuriaktivismihankkeeseen

Kuva: Veeramarie Flygaren teos Vastakkain, öljy