Oma opintieni -juttusarjassa KSL-opintokeskuksen työntekijät avaavat omia henkilökohtaisia oppimistarinoita aiemman työkokemuksen ja opintotaustan kautta. Jutut julkaistaan verkkosivuillamme ja somekanavissamme.

Sarjan kolmannessa osassa opintiestään kertoo koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen, joka työskentelee tilaus- ja hankekoulutusten parissa KSL-opintokeskuksessa.

Työvuodet palvelualalla ja aktiivisuus ammattiliitossa opettivat arvostamaan hyvää työ- ja perehdytyskulttuuria

– Oma opintieni on ollut varsin polveileva ja monipuolinen, taskussa on muun muassa kolme ammattitutkintoa eri aloille. Paljon oppia on tullut myös työelämästä ja järjestötoiminnasta ja erilaisista kursseista näihin liittyen.

Peruskoulussa ja lukiossa minua kiinnosti erityisesti taideaineiden lisäksi kirjoittaminen, kielet sekä filosofia ja psykologia. Olin varsin keskiverto oppilas, joka koki pelkästään lukemalla oppimisen haastavaksi. Kaikki aiheet, joissa asioita voitiin käsitellä tekemisen, tarinoiden, keskustelun ja esimerkkien kautta motivoivat minua eniten.

Hain lukion jälkeen yliopistoon lukemaan kirjallisuutta kahteen kertaan tuloksetta. Myöskään kasvatustieteellisen ovet eivät vielä parikymppiselle auenneet, joten päädyin useammaksi vuodeksi töihin kioskille. Kerättyäni tarpeeksi säästöjä, pääsin opiskelemaan journalismia Helsingin Evankeliseen Opistoon. Nuo opinnot olivat minulle tärkeä kasvun paikka, lehtityön lisäksi opiskelin elokuvahistoriaa sekä käsikirjoittamista. Koulun loputtua oivalsin, ettei toimittajantyö ollut minua varten, sillä halusin kirjoittaa vapaammin. Hain kesätöihin Stockmannin tavarataloon ja tein niitä ”kesätöitä” lopulta lähes 12 vuotta.

Noiden työvuosien aikana suoritin myynnin laajemman ammattitutkinnon sekä useita kursseja kouluttajana, perehdyttäjänä sekä esimiehenä toimimiseen. Tuolloin Stockmannilla oli vielä erittäin hyvä ja laadukas koulutusorganisaatio, joka teki yhteistyötä useamman oppilaitoksen kanssa. Nuo työvuodet myös osoittautuivat tärkeäksi työelämän korkeakouluksi yhdessä aktiivisen ammattiliittotoimijuuden rinnalla Palvelualojen Ammattiliitto PAMissa. Opin ymmärtämään ja arvostamaan hyvää työ- ja perehdytyskulttuuria ja näin läheltä, mitä tapahtuu, kun tuo kulttuuri, osaaminen ja sen arvostaminen murenee. Ehdin toimia Stockalla myyjänä, perehdyttäjänä, esimiehenä, kouluttajana sekä kassatukihenkilönä.

Henkilökohtainen kriisi herätti vanhat haaveet eloon

Jäin Stockalta pois sairastuttuani vakavasti ja toisen lapsen synnyttyä sen seurauksena keskosena. Tuo elämän pysähdys ja kriisi herätti ajattelemaan työuraa ja omia ammatillisia haaveita uudelleen. Halusin tehdä työtä, joka olisi omien arvojeni mukaista ja jossa pääsisin toteuttamaan osaamistani. Haaveet taidealasta, teatterista ja sosiaalialasta alkoivat nostaa päätään. Taloudelliset resurssit kuitenkin estivät haaveet pelkästä opiskelusta esimerkiksi korkeakoulussa. Lähdin etsimään vaihtoehtoja ja tein pitkän matkan suunnitelmia. Löysin hyvän alun sosiaalialan sekä taidekasvatuksen yhdistämisestä, suoritin kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon sekä aloitin draamakasvatuksen perusopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Sain ensimmäisten opintojen jälkeen töitä päiväkodista lastenohjaajana, jonka rinnalla opiskelin draamakasvatuksen aineopinnot ja valmistuin draamapedagogiksi vuonna 2013.

Pitkän matkan suunnitelmani ei kuitenkaan vielä ollut valmis, sillä halusin laajentaa työkenttää lapsista myös aikuisiin. Tämän mahdollisti yrittäjäelämään hyppääminen. Sain ympärilleni mahtavia yrittäjänaisia, joiden verkosto, osaaminen sekä heidän avullaan suoritettu yrittäjän ammattitutkinto vahvistivat omaa osaamistani ja luottamustani oman yrityksen pyörittämiseen. Aloin järjestää koulutustoimintaa itsenäisesti erilaisten työpajojen, kurssien ja yhteistyön muodossa, muun muassa kouluihin, järjestöihin sekä päiväkoteihin ja oppilaitoksiin.

Oman osaamisen vahvistaminen toi Lintulahdenkadulle

Yrittäjänä toimiessani vahvistin osaamistani erilaisilla lyhyillä kursseilla ja koulutuksilla, muun muassa KSL-opintokeskuksen ryhmänohjaajan koulutuksella. Tuona viikonloppuna pysähdyin. Olin löytänyt oppilaitoksen, jossa opittiin uusia asioita juuri sellaisin keinoin ja sellaisella tavalla, jota itsekin halusin toteuttaa. Oppilaitoksen, jonka arvomaailma oli minulle tuttu jo lapsuudesta ja jonka työkenttä järjestöissä oli rakas jo edellisestä työstä.

Sosiaalisuuteni ja verkostoitumistaitoni ovat auttaneet minua aina työelämässä eteenpäin. Näiden avulla ja kollegani Tiinan tuella päädyin lopulta KSL-opintokeskuksen freelance-kouluttajaksi, ja kun tilanteet muuttuivat, lopulta koulutustuottajaksi.

Koulutustuottajana pääsen suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuksia yhdessä jäsenjärjestöjen, tilaajien ja työtovereiden kanssa. Työyhteisömme on innostava, kannustava ja eteenpäin katsova, täällä on mahdollisuus pohtia voiko jotain tehdä toisin. Näiden uusien tuulien myötä olen esimerkiksi avannut omalla urallani taas aivan uuden maailman, verkko-opetuksessa. Saan olla mukana myös koulutustoiminnan kehittämisessä kansainvälisen hanketyön muodossa, joka on ollut erittäin antoisaa. Sen myötä saamme uusia näkökulmia, erilaisia työkaluja ja jaettua kansainvälistä kokemusta monipuoliselta ammattilaisten kentältä erityisesti Euroopasta.

Innostus uuden äärellä on kantanut uralla eteenpäin

Minua on opintielläni erityisesti aikuisena kannustanut oma motivaationi oppia uutta, halu nähdä asioita uudessa valossa ja kokeilla, voiko asioita tehdä toisin. Olen itse ajatellut aina, että harvalla asialla on yhtä oikeaa tapaa toteutua ja draamaopinnot vahvistivat tätä kokemusta. Jokainen tulkitsee asioita omasta lähtökohdastaan, liittyi asia sitten opintoihin, työhön, sosiaalisiin suhteisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. Näistä tulkinnoista muodostamme omaa kuvaamme maailmasta ja yritämme asettaa sitä jotenkin yhteen toisten tulkintojen kanssa. Tälläkin hetkellä koulutustuottajan työssäni antoisinta on saattaa näitä eri tulkintoja kohtaamaan ja näkemään toisiaan, oppimaan toisistaan ja löytämään kenties uusia, yhteisiä toimintatapoja esimerkiksi järjestötyössä.

Tavoitat Krissun puhelimitse 040 684 1313 tai sähköpostitse krissu.sirola-korhonen@ksl.fi.