Vuonna 2018 myönnämme harkinnanvaraista taloudellista tukea jäsenjärjestöjemme piirissä toimiville opintokerhoille. Vuonna 2018 tuemme erityisesti yhdistysten toiminnan kehittämisprojekteja ja tietotekniikkakerhoja sekä monikulttuurisuutta edistävää toimintaa.

Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerhossa voidaan esimerkiksi opiskella tietokoneen käyttötaitoja, tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista taiteen tai liikunnan avulla tai pohtia yhteiskunnallisia teemoja. Opintokerho toimii hyvin, kun osallistujat haluavat oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää, analysoida tai kehittää yhdessä.

Opintokerhojen tukea voi  hakea ympäri vuoden. Opintokerhotukea suunnataan erityisesti KSL:n jäsenjärjestöjen keskuudessa toimiville opintokerhoille.

SEL tukee ammattiosastojensa opintokerhoja

Vuonna 2018 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille. Ammattiosaston opintokerhon teemana voi olla esimerkiksi työsuojelu: opintokerhossa voidaan pohtia yhdessä, mitä tavoitteita työpaikkojen työsuojelutoiminnalle asetetaan ja millä toimilla työsuojelua parannetaan.

Ammattiosastot hakevat opintokerhotukea tavalliseen tapaan KSL-opintokeskuksesta. SEL maksaa myöntämänsä lisätuen KSL-opintokeskuksen ilmoituksen perusteella, eikä tukea tarvitse hakea erikseen SEL:ltä.

> Lue lisää ja hae opintokerhotukea