Oletko kiinnostunut ammattiliittojen toiminnasta? Haluatko oppia tietoja ja taitoja, joilla edistää työntekijöiden oikeuksia ja asemaa? Onko sinulla näkemys siitä, miltä tulevaisuuden työelämän tulisi näyttää? Hae mukaan Nuori ay-vaikuttaja –koulutukseen!

KSL-opintokeskus, Teollisuuden Vaikuttajat, SEL, PAM:n vasemmistoryhmä, JHL:n vasemmistoryhmä sekä Vasemmistonuoret järjestävät yhdessä nuorille 17–36-vuotiaille ammattiyhdistysaktiiveille koulutuksen, jossa pohditaan ammattiyhdistysliikkeen merkitystä tänä päivänä, tutustutaan ay-liikkeen rooliin yhteiskunnallisena vaikuttajana ja vastataan kysymykseen siitä, miltä työelämän tulisi näyttää tulevaisuudessa. Koulutuksessa tutustutaan myös kansainväliseen ay-toimintaan, pohditaan omaa roolia aktiivisena ja kriittisenä ay-toimijana sekä harjaannutaan esiintymisessä. Voit hakea mukaan koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi vielä kokemusta ay-toiminnasta, mutta olet motivoitunut ja kiinnostunut toimimaan omassa ammattiliitossasi. Otamme hakemuksia vastaan myös muiden kuin edellä mainittujen liittojen jäseniltä.

Koulutukset järjestetään pääkaupunkiseudulla syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Koulutukseen osallistujalta edellytetään sitoutumista kaikkiin lähitapaamisiin sekä välitehtävien tekemiseen. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen lähitapaamiset järjestetään pääkaupunkiseudulla seuraavina ajankohtina:
11.-12.9.2020
6.-7.11.2020
5.-6.2.202021
16.-17.4.2021
Lähitapaamisten lisäksi järjestetään webinaari 15.12.2020 klo 17-19.

Hae mukaan koulutukseen viimeistään 26.4.2020 täyttämällä hakemuslomake.
Koulutukseen valitaan 20 nuorta ay-toimijaa ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakuajan päätyttyä.

Tietoa koulutuksen järjestäjistä

Teollisuuden Vaikuttajat
Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto, joka toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi ja tasavertaisen yhteiskunnan edistämiseksi. Teollisuuden Vaikuttajien toiminnan kulmakivet ovat työväenhenkisyys, demokraattisuus, heikompien puolustaminen, yhteisvastuullisuus sekä ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. Kaiken perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen luoma hyvinvointi.
Meille on tärkeää Suomen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen maahamme.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka toimii jäsentensä työehtojen ja työolojen parantamiseksi. SEL neuvottelee työntekijöiden yleissitovat työehtosopimukset leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus- sekä virvoitusjuoma- ja panimoalalle.
SEL:n jäsenmäärä on 30 000, josta työikäisiä on noin 19 000 ja eläkeläisiä noin 11 000. Lähes 80 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä on SEL:n jäseniä. Kaikista SEL:n jäsenistä naisia on noin 57 % ja työikäisistä naisia on 49 %. Työikäisistä jäsenistä joka kolmas on alle 35-vuotias.

PAMin vasemmistoryhmä
Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 210 000 jäsentä, joista naisia on 76 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. PAMin vasemmistoryhmä kokoaa yhteen vasemmistolaisesti ajattelevat PAMin jäsenet. Ryhmän tärkeimmät tavoitteet ovat tasa-arvon toteutuminen, työntekijöiden toimeentulon parantaminen, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä aktiivisempi ja rohkeampi ay-liike.

JHL:n vasemmistoryhmä
JHL on monialainen ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat. JHL:n jäsenmäärä on noin 200 000, joista naisia on 70 %. JHL:n vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmän toiminnan päätavoite on jäsenten edunvalvonnan varmistaminen liittoa voimistamalla. Toimimme JHL:n päätöksenteossa ja työpaikoilla sen eteen, että työntekijöiden etu ja toimeentulon varmistaminen ohjaa liiton toimintaa kaikissa tilanteissa. Solidaarisuus, tasavertaisuus, luottamus ja rohkeus ovat ne voimat, joilla voimme yhdessä muuttaa työelämää reilummaksi. JHL:n vasemmistoryhmän kannatus oli edellisissä vuoden 2017 edustajistovaaleissa 29,7 % ja saimme edustajistoon 33 paikkaa.

Vasemmistonuoret
Vasemmistonuoret (Vänsterunga / Gurutnuorat / Čiǯǯbieʹllnuõr / Čižetnuorah) on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. Tehtävänämme on tukea nuorten kehittymistä aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi. Vasemmistonuorten käsityksen mukaan politiikkaa tehdään kaikkialla, eikä se rajoitu virallisiin edustuksellisiin rakenteisiin. Toimimme kaduilla sekä kabineteissa eli toimintatapamme vaihtelevat demokraattisista mielenosoituksista, tempauksista ja kampanjoista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, verkostoissa, ammattiyhdistysliikkeessä sekä julkisuudessa. Järjestämme myös koulutuksia ja leirejä, joiden kautta nuoret saavat tietoa yhteiskunnasta, voivat viettää vapaa-aikaa ja tutustuvat uusiin ihmisiin. Vaikutamme politiikassa kunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jäseneksi voivat liittyä 13–30-vuotiaat nuoret. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan hyväksynnän jäsenyydelleen. Jäsenyys on ilmainen, eikä sido toimintaan. Kaikki jäsenet saavat kotiinsa Libero-lehden neljä kertaa vuodessa. Yli 30-vuotiaat voivat liittyä kannatusjäseniksi. Tervetuloa mukaan!

Vuoden 2017 koulutukseen osallistuneiden kommentteja:

Koulutus oli todella monipuolinen ja kiinnostava kokemus. Verkostoituminen muiden alojen nuorten aktiivien kanssa oli arvokasta ja samalla pystyi luomaan kokonaiskuvaa ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksista ja haasteista tässä ajassa. Suosittelen koulutusta, koska nuoret ovat ay-liikkeen toivo ja tulevaisuus. Vasemmistolaiset ay-liikkeen toimijat pystyvät antamaan paljon, kun aletaan kehittämään uusia ratkaisuja työelämään ilmastonmuutoksen myötä, epävarmojen työsuhteiden kuten alustatyön tai nollasopimusten kitkemiseksi sekä ylipäätään demokratian ja avoimuuden lisäämisessä ammattiyhdistysliikkeessä. Vasemmistolaisia tarvitaan siellä! ❤️”
Mira-Veera Auer, PAMin valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Koulutus antoi minulle valmiudet toimia laajemmalla kentällä vasemmistolaisena ay-aktiivina. Yllätyin siitä, kuinka laaja joukko vasemmistolaisia toimijoita olikaan aktiiveina eri liitoissa. Verkostoituminen oli yksi koulutuksen parhaista puolista, sillä tukiverkostoa löytyi haasteisiin kuin haasteisiin. En ollutkaan yksin. Suosittelen koulutusta niille, jotka haluavat verkostoitua ja nähdä kokonaiskuvan ammattiyhdistysliikkeestä ja jotka haluavat rakentaa työelämästä reilun kaikille. Yhdessä olemme enemmän!”
Chau Nguyen, SEL:n nuorisosihteeri

Osallistuin ensimmäiseen KSL:n ja ammattiliittojen yhteistyössä järjestämään Nuori ay-vaikuttaja –koulutukseen vuonna 2017. Tämä on yksiselitteisesti paras ja mieleenpainuvin koulutus, jossa olen tähän mennessä ollut. Kurssilla opimme asioita ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta monipuolisesti uudesta näkökulmasta ja se tarjosi erinomaisen mahdollisuuden tutustua eri alojen aktiiveihin. Tietenkin paras anti kurssilta oli uudet verkostot, jota kautta muodostui väylä nähdä eri ammattiliitoissa pinnalla olevat asiat aktiivien näkökulmasta. Pystyn helposti suosittelemaan kurssia kaikille, ketä kiinnostaa ammattiyhdistysliikkeessä toimiminen. Ammattiliittojen väliset verkostot ja yhteistyö on se keino, jolla saavutamme solidaarisemman ja avoimemman työväenliikkeen.”
Sami Pusa, Teollisuusliiton jäsen

Lisätietoja koulutuksesta:
Emmi Alho, kurssisihteeri
p. 040 725 6171, emmi.alho@ksl.fi

Tarja Muukkonen, koulutuspäällikkö
p. 050 594 2951, tarja.muukkonen@ksl.fi
(lomalla 14.4. saakka)