Esteettömyys on noussut tärkeään keskusteluun yhteiskunnassa ja myös meillä opintokeskuksissa. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen maailman saavutettavuutta ja siitä puhuttaessa huomioidaan erityisesti erilaiset osallistujat, joilla on liikuntarajoitetta, näkö- tai kuulorajoitetta tai muita tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa osallistumista esimerkiksi koulutukseen tai muihin tilaisuuksiinOppilaitoksia velvoittaa yhdenvertaisuuslaki, jonka mukaan ” koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.” (Yhdenvertaisuuslaki, luku2 §6) 

Esteettömyyden asiantuntijaksi voisi kutsua Elina Nykyriä, Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtajaa sekä puoluevaltuuston jäsentä. Elinalla on kokemusta osallistujana monenlaisiin tapahtumiin, koulutuksiin sekä yleisötilaisuuksiin. Itse toimintakykyrajoitteisena sekä kuulolaitetta käyttävänä hän pystyy tuomaan asioita ja epäkohtia esiin kokemusten sekä keskustelun kautta. Elina on aktiivinen vaikuttaja myös kaupungin suuntaan. 

”Esteettömiä tiloja ei tahdo löytyä. Kuntien pitäisi aktivoitua kunnostamaan ja päivittämään tilat esteettömiksi. Joskus tämä voi olla pienestäkin toimivuudesta kiinni, esimerkiksi muutaman portaan luiskasta,” hän toteaa ja lisää: ”KSL huomioi kokemukseni mukaan esteettömyyden paremmin kuin monet muut järjestäjät. KSLopintokeskuksella on myös hyvät ohjeet järjestämiseen, on vinkkilistakin. 

Vinkkilista esteettömän tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen löytyy KSL:n maksuttomasta julkaisusta ”Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti”.

Miten esteettömyyttä voi ottaa huomioon? 

Ensinnäkin tilan tulee olla sellainen, johon osallistujat pääsevät sisälle ja jossa on asianmukaiset wc-tilat. Tärkeää myös huomioida siirtymät päivän aikana. Materiaalien saavutettavuus ja selkeys pitäisi huomioida, luetaan esimerkiksi Powerpoint-esitykset ääneen, jotta jokainen osallistuja tietää niiden sisällön,” Elina listaa. ”Lisäksi on hyvä huomioida tuoksuherkkyydet. Jotkut saattavat saada tuoksuista voimakkaitakin oireita.” 

Kuulemista helpottaa induktiosilmukan mahdollisuus kuulolaitteiden tukena. Myös tilan kaiku on hyvä tarkistaa ennen aloitusta. Kaikuun voi vaikuttaa esimerkiksi ikkunaverhoilla sekä huolehtimalla, että osallistujat ehtivät valita itselleen parhaan paikan kuunteluunElinan kokemuksen mukaan hybridikoulutuksissa, joihin osa osallistuu paikan päällä ja osa etänä, kuuleminen on hankala toteuttaa hyvin, koska mikrofoni voi olla hankalassa paikassa äänentoiston kannalta.  

Verkkoympäristöissä on joskus hankalaa ja haastavaa huomioida erilaiset osallistujat. Esimerkiksi näkövammaiset tai vanhukset kaipaisivat selkeitä ohjeita ja esimerkiksi isompaa fonttikokoa. Materiaalieja käytettävien verkkoalustojen tai työkalujen selkeys ja saavutettavuus tulee arvioida ennen tilaisuutta. 

Tiedottaminen ja osaaminen esteettömän koulutuksen tukena 

Elina arvioi toimintakykyrajoitteisten osallistujien vähäisen määrän useissa koulutuksissa johtuvan myös ennakkotietojen puutteesta. ”Aina pitää itse kysellä ja selvittää tosi tarkkaan, millaisia tila tai järjestelyt ovat. Kysely koetaan helposti myös sellaiseksi, että tuo on hankala tyyppi ja vaatii varmaan erikoistoimenpiteitä ynnä muuta.” 

Esteettömän koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan myös opettajan ja kouluttajan ammattitaitoa. Esimerkiksi KSL-opintokeskuksen koulutuksissa suositut osallistavat ja toiminnalliset menetelmät tulee valita ja toteuttaa osallistujien mukaan, heidän mahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan kuunnellen ja kunnioittaen. Erilaisten menetelmien käyttö ei ole Elinan mielestä koskaan ollut rajoittava tekijä koulutuksissa, joihin hän on osallistunut. 

Olen huomannut, että meitä toimintakykyrajoitteisia pyörätuolilla liikkuvia on aika vähän näillä erilaisilla kursseilla, vaikka paikat ja järjestelyt olisivat esteettömiä. Onko sitten esteenä oma arkuus lähteä mukaan? Tätä voisi helpottaa nostamalla esteettömyys esiin myös markkinoinnissa,” vinkkaa Elina 

Tulevan talven ja kevään osalta Elina muistuttaa myös, että vasemmiston vaalitilaisuuksien tulisi olla esteettömiä. Tilaisuuksien järjestämiseen esteettömiksi voi hakea tukea vaikka edellä mainitusta Kouluta kestävästi ja yhdenvertaisesti –oppaasta ja siinä olevasta vinkkilistasta. 

 

Haastateltavana Elina Nykyri, Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän pj
Teksti: Krissu Sirola-Korhonen